Convertirea unui mare rege

0
87


Clovis, regele francilor, s-a creştinat în urma unei făgăduinţe. El se căsătorise cu o creştină, numita Clotilda, care se silea din toate puterile să-şi aducă soţul la adevărata credinţă.

Plecând el în război împotriva Alemanilor (Germanilor) la despăţire ea îi spuse:
— Nu-ţi pune nădejdea în idoli, ci în Dumnezeul cel Adevărat, Care este atotputernic şi-ţi poate da biruinţa asupra vrăjmaşilor tăi.

În bătălia hotărâtoare de la Tolbiac – Alsacia – armata lui Clovis începu să se retragă şi ar fi fost cu siguranţă biruită, dacă regele, aducându-şi aminte de cuvintele soţiei sale, n-ar fi strigat încrezător:

— Zeii mei m-au părăsit. De aceea, Te rog pe Tine, Doamne Dumnezeule al creştinilor, să-mi dai ajutorul Tău. Dacă Tu mă scapi din mâna vrăjmaşilor mei, am să mă botez şi am să introduc credinţa în regatul meu.

După terminarea acestei rugăciuni, primi vestea că supremul comandant al alemanilor fusese lovit de moarte şi că oştile duşmane, cuprinse de spaimă, fug înapoi în neorânduială.

Clovis a câştigat astfel o bătălie măreaţă. Atunci a strigat:

— Cu adevărat Mare şi Puternic este Dumnezeul creştinilor!

Şi pentru a-şi ţine jurământul, a fost botezat în acelaşi an de către Ep. Remigius în catedrala din Reims împreună cu 3000 de fruntaşi ai Regatului său (anul 406 d. Hr.).

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016