Corabia Bisericii ne salvează din orice primejdie

Corabia Bisericii este mântuitoare pentru creștini

0
258
Corabia Bisericii
Corabia Bisericii

Corabia Bisericii este mântuitoare pentru creștini

Corabia Bisericii este mântuirea noastră. Arătarea lui Iisus pe marea învolburată (Marcu 6, 46-56) este o minune în care Își arată puterea Sa asupra elementelor firii. Minunea este  prezentată după înmulțirea pâinilor. După săturarea celor cinci mii, Iisus trimite pe ucenici cu corabia pe țărmul celălalt al mării9â aceasta preînchipuie Corabia Bisericii) către Betsaida, până când El Însuși va elibera mulțimile.

Poporul este săturat cu pâine și cu pește

Poporul săturat cu pâine și cu pește a văzut în persoana lui Iisus pe conducătorul așteptat, pe Mesia cel politic. Iisus a slobozit mulțimea ca să evite orice fel de manifestare a ei care ar fi mărturisit o înțelegere greșită a adevăratei Sale misiuni mesianice. I-a îndepărtat pe ucenicii care probabil împărtășeau și ei aceleași așteptări și a urcat pe munte ca să se roage. Conținutul rugăciunii Sale a fost probabil ispita mesianică pe care o provocaseră manifestările entuziaste ale oamenilor. Și întărirea dumnezeiască pentru înfruntarea lor – dat fiind faptul că muntele este locul vecinătății cu Dumnezeu.

Arătarea subită a lui Iisus produce tulburare printre ucenici

Ioannis Karavidopoulos susține că la așteptata decepție a ucenicilor pentru finalul al  mulțimii săturate se adaugă acum pericolul stihiilor firii. Iisus, văzând încercarea lipsită de succes a ucenicilor de a vâsli, din cauza vântului care bătea împotrivă, vine spre ei „umblând pe mare”. La a patra strajă din noapte, adică în intervalul dintre 3 și 6 dimineața. Arătarea subită a lui Iisus produce tulburare printre ucenici, care cred că văd o nălucă. Iar strigătul de îmbărbătare „Îndrăzniți! Eu sunt;nu vă temeți”, ne cheamă să alergăm la Corabia Bisericii. Și încetarea vântului îi duc numai la uimire, dar și la mărturisirea mesianică.

Promisiunea lui Iisus despre Corabia Bisericii

Cu siguranță în această relatare nu este păstrată pur și simplu o trăire emoționantă a ucenicilor care au fost salvați dintr-un pericol oarecare, ci o promisiune a lui Iisus despre Corabia Bisericii. În ciuda vânturilor care vor clătina Corabia Bisericii și care sunt de neevitat în mersul ei istoric, alături de ea se află Domnul, Începătorul vieții și Biruitorul morții. Arătarea lui Iisus pe mare este dominată de teme vechi-testamentare: de exemplu, referirea la Dumnezeu „Cel ce umblă pe mări ca pe loc tare” (Iov 9, 8) se înfăptuiește de către Fiul lui Dumnezeu și se încadrează în învățătura Hristologică a Evanghelistului despre „puterea” lui Mesia, despre care ucenicii „erau peste măsură de uimiți în sinea lor”, dar nu o receptează încă deplin, deoarece „inima lor era învârtoșată”.

Mihai Parfeni

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi:

Pâinea vieții – hrana care nu se sfârșește niciodată

Despre vindecarea leprosului și „secretul mesianic”

Învierea lui Hristos – restaurarea armoniei paradisiace

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here