„Cred într-Unul Dumnezeu”

0
150

invinge-frica-prin-cuvantCine seamănă seminţe bune pe un câmp ce nu a fost curăţat? Un om raţional nu va face asa ceva. Un om raţional va acţiona în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. El va curăţa mai întâi câmpul de neghină şi apoi va semăna seminţe bune.

Câmpul este sufletul uman, neghina — politeismul, sămânţa bună — credinţa într-un Dumnezeu.

Să credem într-un singur Dumnezeu ne pare azi ceva firesc şi evident totodată; să credem în mai mulţi dumnezei — ceva absurd şi prostesc. Dar nu întotdeauna a fost aşa. Au fost timpuri în care doar câţiva oameni de pe pământ credeau într-un Dumnezeu, apoi au venit alte timpuri când un întreg popor credea într-un Dumnezeu. Toţi ceilalţi, care erau politeişti, priveau pe monoteişti cu dispreţ, deoarece considerau că aceştia aveau un singur Dumnezeu, şi deci prea puţin. Monoteiştii, la rândul lor, îi priveau pe politeişti cu mirare şi tristeţe, deoarece ei, având mulţi dumnezei, de fapt nu aveau nici unul.

Credinţa într-un Dumnezeu trebuia să fie primită mai întâi de la un martor de încredere, pentru ca mai apoi ea să fie semănată în sufletele oamenilor ca în câmp. Martorul cel mai de încredere ce a adus mărturie pentru un Dumnezeu unic şi contra mulţimii de zei a fost însuşi Dumnezeul cel Unul, Viu şi Adevărat. El însuşi Si-a adus mărturie când a spus prin vrednicele Sale slugi: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău… Să nu ai alţi dumnezei afară de Minei (leş. 20, 2-3).

Dumnezeul cel Unul, Viu si Adevărat S-a revelat treptat. În mijlocul neghinei politeiste, El a găsit câteva câmpuri mici, pe care le-a curăţat, le-a purificat şi a semănat peste ele sămânţa bună a credinţei. Acestea erau sufletele câtorva bărbaţi drepţi. Aceste suflete erau ca nişte lumânări pregătite, pe care El le-a aprins, şi acestea au luminat în întunericul politeismului, si lumina luminează în întuneric si întunericul nu a cuprins-o (In 1,5). Abel, Enoh, Noe, Avraam, Isaac, Iacov, Iov, Iosif, Moise, Isaia şi Daniel au fost lumânările Domnului — aprinse fiecare în parte.

Astfel, Dumnezeul cel Unul, Viu şi Adevărat S-a revelat întregului neam al lui Iacov sau Israel. In marea Sa milă, El S-a revelat lor mai întâi pe pământurile Egiptului, un ţinut străin, apoi în pustiu, pământul nimănui, şi apoi în Canaan, pământul lor. Şi, pentru un timp, întregul neam a mărturisit: „Cred într-un Dumnezeu!”

Dar oamenii înduhovniciţi au început să se clatine în credinţa lor. Aceasta a durat mai multe secole. Exista pericolul ca lumina să se mistuie în întuneric şi din focul aprins să rămână doar cenuşa. Cunoscând pericolul, Dumnezeul cel Unul, Viu şi Adevărat, Milostivul Dumnezeu a trimis printre oameni pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos:
— pentru a împrăştia întunericul politeismului;
— pentru a întări inimile oamenilor ca aceştia să-şi urmeze calea lor spre înălţimi;
— pentru a semăna sămânţa bună a edinţei într-un singur Dumnezeu, Dumnezeul cel Unul, Viu si Adevărat.

Silitoarele albine ale lui Hristos, Sfinţii postoli, au împrăştiat această credinţă,

Tâlcuirea Crezului, Sfântul Nicolae Velimirovici

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here