Credinţa creştină

0
112

credinta_crestina152. Credinţa noastră creştină dăinuieşte prin propria ei putere şi atunci mai cu seamă i se vădeşte puterea când este atacată. Este ca un ostaş: acesta este preţuit şi respectat şi în timp de pace, dar ajunge şi mai respectat şi mai strălucitor atunci când luptă. [4, 9]

Credinţă
153. După cum a crede este dovada unui suflet înalt şi înţe-lept, tot astfel cel ce nu crede dă dovadă de un suflet lipsit de bunul-simţ, iraţional şi coborât în rândul dobitoacelor. [48, 8]
154. Credinţa are nevoie de supunere şi de ascultare, iar nu de vorbă multă; şi când Dumnezeu porunceşte, tu trebuie să te supui şi să-L asculţi, iar nu să cerni faptele Lui. [48, 27]

155. Când noi primim cele ce prin raţionamente nu le putem afla defel, atunci este credinţă. [49, VI]
156. Credinţa nu este osebită, adică una a celor buni si alta a celor răi, ci aceeaşi pentru toţi cei care cu adevărat cred, pe când în viaţă sunt multe osebiri, căci unii sunt mai harnici, alţii mai leneşi, unii sunt mai cu străşnicie în împlinirea datoriilor, alţii mai zăbavnici, unii izbândesc în cele mai mari, alţii în cele ami mici, unii reuşesc în cele mai grele, alţii în cele mai mici.

157. Aşadar nu bogăţia este pricină de plăcere sau mulţumire sufletească şi nici sărăcia pricină de nemulţumire şi tristeţe, ci numai părerea sau credinţa noastră, căci nu avem ochii cugetului curaţi îndeajuns, nici nu stau pe loc, ci se abat şi joacă în toate părţile. [49, XXXVIII]

Creştini
158. Pentru creştin nu este decât o singură nenorocire: a păcătui faţă de Dumnezeu. Toate celelalte: pierderea averilor, surghiunul, ameninţarea cu moartea, nu pot fi socotite nenorociri, iar ceea ce înfricoşează pe toţi, plecarea din viaţa de aici dincolo, pentru un creştin este mai dorită decât viaţa. [2, 5]
159. Nimic nu face pe creştin atât de admirat ca smerita cugetare. [49, I]
160. Tot asa, si creştinul nu va avea nici un folos de la ere-dinţa lui şi de la harul câştigat prin Botez dacă nu are fapte bune şi este expus tuturor patimilor; ba încă şi batjocura îi va fi mai mare şi ruşinea mai multă. [48, 11]
161. După cum semănătorii n-au nici un folos dacă aruncă seminţele pe cale, tot aşa şi noi n-avem vreun folos de pe urma numelui de creştin dacă faptele noastre nu sunt pe măsura numelui. [56]
162. Iubirea este chipul propriu pe care îl poartă ucenic j Domnului, pecetea robilor lui Dumnezeu, semnul după ca , sunt recunoscuţi apostolii: „întru aceasta vor recunoaşte t0″ I
că sunteţi ucenicii Mei” [9, I] I

Creştinism
163. Când am intrat în creştinism, acest singur dar am adus lui Dumnezeu, adică de a crede Lui, Care ne-a făgăduit cele viitoare, şi numai pe această cale ne-am mântuit. [48, 14]
164. Dar la noi nu aşa stau lucrurile, ci tocmai dimpotrivă. Când se suie pe tron un împărat care are aceeaşi credinţă ca noi, creştinismul merge mai slab; căci nu prin cinstea din partea oamenilor se ridică acesta; când însă ajunge împărat un necredincios, duşman nouă şi urgisindu-ne prin tot felul de rele, atunci înfloreşte şi străluceşte creştinismul, atunci e timpul răsplăţii şi al trofeelor, atunci e prilej de cununi, de a fi vestit în faţa lumii, de a-şi arăta vrednicia. [20, 8]
165. Căci păgânătatea a fost răpusă de puterea lui Hristos, după ce se întinsese în toate părţile şi cuprinsese sufletele tuturor, adică atunci când era în culmea puterii şi măririi ei; ci propovăduirea noastră n-a început a avea duşmani atunci când se întărise şi răspândise pretutindeni, ci era silită să stea în linie de bătaie împotriva întregii lumi, mai înainte de a se întări şi de a prinde rădăcini în sufletul ascultătorilor, chiar la începuturile ei, „împotriva puterilor şi cârmuirilor şi a stăpânilor întunericului acestui veac, împotriva duhovniceştilor puteri ale răutăţii” (Ef. 6, 12); când scânteia credinţei nu era încă bine aprinsă, atunci se revărSaU asuPra ei de pretutindeni râuri şi genuni. [20, 3]

Maxime patristice, Sfântul Ioan Gură de Aur, protosinghel Teodosie Paraschiv

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here