Creștinul drept a cărui inimă este locaș al Dumnezeului Celui viu

0
107

pocaintaÎn inima creștinului smerit și sfințit prin darul Sfântului Duh, se arată Sfânta Treime: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, după cum ne spune Domnul nostru Iisus Hristos: „De Mă iubește cineva, el va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi și Noi vom veni la el și ne vom face locaș la el”.

Darul Duhului Sfânt vine peste acest creștin ca o adiere de vânt lin, ca o lumină pașnică. O astfel de slavă și cinste s-a rânduit creștinului care s-a împăcat cu Dumnezeu și s-a curățit de păcate prin harul Duhului Sfânt. Acest creștin îl iubește pe Hristos, iar Mântuitorul său, îl cinstește pe el mai mult decât toate.

El păzește poruncile Lui, căci dumnezeirea locuiește întru dânsul. El este iubit de Tatăl, pentru Fiul și se cercetează printr-înşii, astfel că și Tatăl și Fiul și Sfântul Duh locuiesc și petrec întru dânsul, după cum scrie Sfântul Apostol Pavel: „Nu știți, oare că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu, îl va strica pe el Dumnezeu, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteți voi”. Iar în a doua Epistolă către Corinteni, iarăși scrie „că noi suntem templu al Dumnezeului Celui-viu, așa cum a zis Dumnezeu că întru ei vor fi poporul Meu”.

În locul celor șapte păcate de moarte, care îi robeau inima, acum el are „smerenie, dragoste, bucurie, pacea, îndelung răbdare, bunătatea, facerea de bine”, credință, îndurare, înțelepciune, cumpătare, trezvie, blândețe, râvnă și evlavie.

Cine, oare, nu se simte dator să păzească din toate puterile lui poruncile și cuvintele lui Hristos, adică a crede în El, a-L iubi, a-L urma și a se asemăna Lui? Deoarece cuvântul Lui cuprinde în sine dragostea și credința; iar celor care fac acestea li s-a făgăduit că însuși Dumnezeu va veni într-o astfel de inimă și va locui în ea. Deci să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că și El mai înainte ne-a iubit pe noi. Dragostea este de la Dumnezeu, căci Dumnezeu este dragoste, și cine petrece în dragoste, acela petrece în Dumnezeu și Dumnezeu întru dânsul.

Vedeți dar, cât de mare pogorământ face Dumnezeu pentru a viețui întru noi? Să ne străduim spre curățire de păcate, sfințire și desăvârșire.

Toate cele lumești sunt trecătoare și deșertăciune. Căci lumea va pieri cu toată slava ei, iar Dumnezeu va petrece veșnic întru noi; și când ne vom uni cu Dumnezeu vom fi Duh cu El.

Dumnezeu ne-a dat scumpa și marea făgăduință, că ne vom face părtași dumnezeieștii Sale firi, dacă vom fugi de înșelăciunile acestei lumi trecătoare și de vom crede în El. Căci cine crede în El, și împlinește poruncile Lui, acela încă de aici de pe pământ are viață veșnică întru dânsul.

„Inima duhovnicească a creștinului ortodox”, Părintele Hristofor Panaghiotis

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here