Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste apropiaţi-vă!

0
109

Cu puţin înainte de finalul Sfintei Liturghii, vei auzi, frate, pe preotul liturghisitor cum te cheamă să te apro­pii să te împărtăşeşti. Ai grijă la cuvintele chemării pre­otului. El te cheamă să te apropii:

a) cu frică de Dumnezeu – adică cu multă evlavie, cu cucernicie şi cu simţământul propriei tale nimicnicii în faţa Măreţiei nesfârşite a Infinitului Dumnezeu. Tu eşti un om mic, neputincios, păcătos. El este Marele Creator al tău, Cel Preaputemic. Şi totuşi, El acceptă să intre în inima ta. Gândeşte-te bine la aceasta. Şi apropie-te cu multă evlavie, cu smerenie şi cu frică de Dumnezeu. Apro­pie-te de Sfântul Potir cu teamă şi cu sfială. Cu ochii pri­vind în jos, cu inima înălţată spre cer, cu frângere de ini­mă, cu smerenie înlăuntrul tău, cu tăcere pe buze. Acum înţelegi de ce lipsă de evlavie dau dovadă cei care se apro­pie fără nici o frângere de inimă spre a se împărtăşi, îm- pingându-i pe cei de lângă ei, comentând, privind în dreapta şi în stânga, neastâmpăraţi. Este înfricoşătoare imaginea creştinilor care merg să se împărtăşească fără nici o sfială, cu neorânduială, în grabă sau pe fugă;

b) cu credinţă – în Taina mai presus de fire. Vezi pâi­ne şi vin. Nu mai este însă pâine şi vin obişnuit. S-au pre­făcut în Trupul şi Sângele lui Hristos. Este un lucru de neînţeles pentru micul creier omenesc. Este însă adevă­rat. Gura Domnului care spune numai adevărul şi nu greşeşte niciodată a afirmat aceasta. Hristos însuşi ne-a predat această Taină. Nu încape absolut nici o îndoială: înaintea noastră noi avem Trupul şi Sângele lui Hristos. Având această credinţă, apropie-te;

c) cu dragoste – dacă ai ură în inima ta faţă de cine­va, nu te apropia. Dacă ai făcut rău cuiva, du-te mai întâi şi cere-ţi iertare şi să repari paguba pe care ai făcut-o. Dacă eşti supărat cu fratele tău şi tu eşti de vină, du-te mai întâi şi te împacă cu el. Şi apoi apropie-te de Taina Împărtăşaniei.

Apropie-te de Taină cu inima plină de iubire. Mai întâi trebuie să ai iubire faţă de Dumnezeu, Marele tău Bine­făcător, iubire faţă de Mântuitorul tău Iisiiş, care S-a jertfit ca să te mântuiască. Apoi să ai iubire faţă de se­menii tăi. Toţi sunt fraţii tăi, de vreme ce şi ei şi tu sun­teţi fii ai Aceluiaşi Tată ceresc. Apropie-te cu iubire multă, dezinteresată, curată, nevinovată, sinceră. Domnul iubi­rii şi al milei te aşteaptă.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017