Cugetarea

0
106

cugetarea

Din cugetările despre Dumnezeu iau naştere sectele.

Contemplarea micşorează numărul sectelor. Rugăciunea stârneşte dorinţa pentru unirea cu Dumnezeu. Iar dragostea înflăcărată către Dumnezeu zideşte întreaga Biserică a lui Dumnezeu – şi cea luptătoare, şi cea biruitoare.

Cugetarea este treapta de început în înălţarea omului către Dumnezeu. Oamenii care au urcat o treaptă mai sus coboară cu neplăcere o treaptă mai jos.

Şi cei ce s-au unit cu Dumnezeu prin dragoste, cu neplăcere, cu mare neplăcere se lasă în cugetarea despre Dumnezeu.

Însă urcarea treptelor este de neînlăturat. Vulturul trebuie să-şi ia avânt pe câmp înainte de a-şi lua zborul.

Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi Jicei, “Gânduri despre bine şi rău”, Editura Predania, Bucureşti, 2009