Cugetări despre Biserică

0
301

cugetari„În Biserică afli că exiști” (Petre Țuțea)

„Împotriva tuturor celor care o combat sau o prigonesc, Biserica păstrează, de-a lungul veacurilor, o răzbunare și o buruință singure: răzbunarea de a se ruga necontenit pentru ei și biruința de a le supraviețui totdeauna” (Montalambert)

„Nu poate exista Biserica în afara iubirii” (Sf. Ioan de Kronstadt)

„Biserica este icoana Sfintei Treimi, o unitate a comuniune, o unitate a dragostei” (părintele Constantin Galeriu)

„Biserica este Trupul extins al lui Hristos în întreaga umanitate și creație. Iisus Hristos îi adună pe cei ce se mântuiesc și îi ridică la asemănarea cu Sine, prin energia harului din Biserică” (Pr. Dumitru Stăniloae)

„Biserica este noua zidire a lumii. Privind în ea, Îl descoperi pe Cel ce este totul în toate” (Sf. Grigorie de Nyssa)

„Unde este Biserica, acolo este Duhul lui Dumnezeu; unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este Biserica” (Sfântul Irineu)

“Biserica noastră Ortodoxă nu are nici o lipsă. Singura lipsă care se prezintă este din partea noastră, atunci când nu reprezentăm corect Biserica, de la cel mai mare în ierarhie până la cel mai simplu credincios. Se poate să fie puţini cei aleşi, dar acesta nu este un lucru neliniştitor. Biserica este Biserica lui Hristos şi El o cârmuieşte. Nu este Biserică ce se zideşte cu pietre, nisip şi var de către credincioşi şi se distruge de focul barbarilor, ci este Însuşi Hristos” (Sfântul Paisie Aghioritul)

“Nimic nu este mai puternic decât Biserica. Nimic nu se ridică la valoarea Bisericii. Biserica este mai înaltă decât cerul, mai întinsă decât pământul, mai luminoasă decât cerul, mai luminoasă decât soarele. Câți nu au luptat cu ea și nu au reușit să o biruiască? Toți cei care au luptat împotriva ei au fost dați pierzaniei, pe când Biserica a urcat la cer. ” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

“Biserica este o farmacie duhovnicească, unde fiecare găsește leac pentru sine împotriva săgetărilor păcătoase.” (Sfântul loan Gură de Aur)

“Dacă te îndrepți pe tine însuți, imediat se îndreaptă o părticică din Biserică. Dacă aceasta ar fi făcut-o toți, Biserica s-ar fi îndreptat. Însă astăzi oamenii se preocupă de toate celelalte subiecte, dar nu se preocupă de ei înșiși. Pentru că a te preocupa de alții este ușor.” (Sfântul Paisie Aghioritul)

„Biserica lui Hristos este Biserică slăvită, sfântă și fără de prihană (cf. Efeseni 5, 27), curățită și sfințită prin jertfa unică a Mântuitorului Iisus Hristos, Capul și Mirele Bisericii. Sfințenia Lui se comunică permanent Bisericii prin har, pentru ca ea să fie permanent Trupul tainic și sfânt al lui Hristos. Așa cum Iisus Hristos a luat trup omenesc din Fecioara Maria, prin pogorârea Sfântului Duh asupra unei persoane umane, în prezența lui Dumnezeu-Tatăl, tot așa Biserica, Trupul tainic al lui Hristos, se constituie la Cincizecime prin pogorârea Sfântului Duh, trimis de Tatăl la cererea Fiului, asupra mai multor persoane umane – Apostolii, în formă de limbi de foc, iar aceștia au început să boteze pe cei ce cred în Iisus Hristos, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. De aceea, Biserica lui Hristos este plină de prezența harului și a iubirii Preasfintei Treimi. Hristos Domnul ne cheamă astăzi să ascultăm Evanghelia Lui, să cultivăm iubirea de Dumnezeu și de semeni, sfințenia vieții, recunoștința, dărnicia și hărnicia, valoarea unică a persoanei umane și a familiei tradiționale, binele comun și frumusețea sufletului generos. Împlinind această vocație profund creștină, vom înțelege mai bine legătura dintre unitatea de credință eclesială și cooperarea în misiunea socială. Astfel, vom aduce mai multe semne de speranță în timp de suferință și criză”. (Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române).

„Biserica este locul, starea și evenimentul întâlnirii omului cu Dumnezeu. El este pretutindeni prezent, dar există un spațiu unde prezența Sa este simțită, ascultată și împărtășită pentru că acolo unde este numele lui Dumnezeu, acolo este și Persoana Sa” (Preafericitul Părinte Patriarh Daniel)

Mihai Parfeni

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here