Cugetări despre post

0
181

post1J. S. Bailly: „Cine îşi hrăneşte trupul prea mult, îşi hrăneşte sufletul prea puţin”.

Pr. Alexander Schemmam: „Postul…o şcoală a căinţei”.

Sf. Teodor Studitul: „Postul adevărat este abţinerea de la orice lucru rău”.

Fer. Augustin: „Fecioria trupului aparţine câtorva, dar fecioria inimii trebuie să aparţină tuturor”.

Fer. Augustin: „Câţi săraci ar putea fi hrăniţi datorită unei zile de post ?!”

Sf. Nil Sinaitul: „Eşti stăpân pe pântece? Atunci fii stăpân şi pe limbă!”

Patr. Nicodim: „Minte sănătoasă în trup sănătos – spuneau strămoşii noştri. La acestea putem adăuga: suflet curat în trup curat”.

Sf. Isaac Sirul: „Postul ocroteşte orice virtute. Este începutul luptei spirituale, cununa celor cumpătaţi, frumuseţea fecioriei şi sfinţeniei, strălucirea cuminţeniei, începutul vieţii creştine, mama rugăciunii, izvorul smereniei. Postul te învaţă liniştea şi el precede celelalte fapte bune”.

Sf. Grigorie Palama: „Postul acela este adevărat, care este prezent în toate; pe toate le curăţeşte şi pe toate le vindecă”.

Sf. Vasile cel Mare: „Postul îi învaţă pe toţi nu doar cumpătarea de la mâncare, ci şi înstrăinarea de iubirea de argint, de nesaţ şi de orice răutate”.

Sf. Vasile cel Mare: „Postul este cel mai bun străjer al sufletului, cel mai sigur tovarăş al corpului, arma vitejilor, întărirea atleţilor. El alungă spiritele, îndeamnă la pietate, face a iubi înfrânarea, inspiră modestie, dă curaj în război şi te învaţă a iubi pacea. Postul dă aripi rugăciunii pentru a se înălţa şi a pătrunde în ceruri. Postul este sprijinul caselor, părintele sănătăţii, povăţuitorul tinerimii, podoaba bătrânilor, plăcutul tovarăş al călătorilor, amicul sigur al soţilor”.

Sf. Vasile cel Mare: „Postul este izvor de bucurie”.

Teofilact al Bulgariei: „Postul este marea armă împotriva ispitelor, precum plăcerea este începutul tuturor păcatelor”.

Sf. Simeon Noul Teolog: „Postul, acest doctor al sufletelor noastre… îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuşi şi-l învaţă să-şi amintească de păcatele şi de lipsurile sale”.

Sf. Ioan al Antiohiei: „Postul ne îngreuiază pe dinafară, dar ne curăţă pe dinăuntru”.

Sf. Ioan Gură de Aur: „Postul este mama sănătăţii”.

Sf. Ioan Gură de Aur: „Cel ce nu cunoaşte postul, nu cunoaşte crucea”.

Sf. Ioan Gură de Aur: „Să nu pierdem rodul postului, după ce am răbdat truda postului”.

Sf. Ioan Gură de Aur: „Postul trupului este hrana sufletului”.

Sf. Ioan Gură de Aur: „Dacă nu îţi schimbi viaţa, la ce mai posteşti? Schimbarea bucatelor nu ajută la nimic”.

Sf. Ioan Gură de Aur: „Dacă postul ne este abţinerea de la mâncare, odată ce au trecut aceste zile, a trecut şi postul. Dar de ne vom abţine de la păcat, postul acesta nu va înceta  după ce celălalt a trecut. Ne va fi de folos necontenit – şi înainte de împărăţia cerurilor, ne va aduce aici, pe pământ, bună răsplătire”.

Mihai Parfeni

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here