Cult şi cultura

0
185

Manastirea Peri din Sapanta

Cultura este o proiecţie a sfinţeniei. Numai omul sfinţit poate să sfinţească pe alţii; numai devenind el însuşi lumina, poate să lumineze pe alţii.

Iată cum ne prezintă această cale Sfântul Grigorie Teologul :

“Să te curăţeşti pe tine însuţi

şi apoi să curăţeşti pe alţii;

Să devii tu însuţi mai înţelept

şi apoi să înţelepţeşti pe alţii;

Să devii tu însuţi mai întâi lumina

şi apoi să luminezi pe alţii;

Să te apropii tu însuţi de Dumnezeu

şi să aduci la El pe alţii;

Să te sfinţeşti tu însuţi mai întâi,

şi apoi să sfinţeşti pe alţii.”