Cum luptăm cu patimile?

0
100

lupta„Istovește-ți trupul cu postitul și cu privegherea, și vei alunga gândul chinuitor al iubirii de plăceri.”

„Nimicește pofta prin suferința și necazul îmbrățișat de bunăvoie ori trimis de pronie.”

„Bună este nepătimirea: Însuși Dumnezeu dă și întărește starea aceasta în sufletele celor ce Îl iubesc.”

„Întrebat prin ce se nimicește trufia și se dobândește smerenia, batiușka a răspuns: Prin tăcere. Dumnezeu i-a zis Isaiei: spre cine voi căuta, fără numai spre cel blând și tăcut, care tremură de cuvintele Mele (despre trufia duhovnicească). Roagă-L pe Dumnezeu să îți lungească anii. Fără osteneală nu vei izbuti aceasta. Iar prin tăcere, mari păcate se biruiesc. Iar în ce chip se biruie mânia, aceasta se poate vedea din Viața Marelui Paisie, care când Domnul Iisus Hristos i S-a arătat Îl ruga să-l slobozească de mânie – și i-a zis lui Hristos: dacă vrei să biruiești mânia și iuțimea dimpreună, să nu urăști pe cineva, nici să înjosești.”

„Ca să te izbăvești de osândirea aproapelui, trebuie să iei aminte la tine însuți, de la nimeni să nu primești gânduri lăturalnice și să fii mort față de toate.”

„Trebuie să ne strădium a fi slobozi de gândurile necurate, mai ales când aducem rugăciune lui Dumnmezeu, pentru că nu este unire între putoare și buna mireasmă Pentru aceasta trebuie să spargem cea dintâi năvală a gândurilor și mișcărilor păcătoase, și să le împrăștiem de pe pământul inimii noastre. Copiii Babilonului, adică mișcările și gândurile rele, trebuie zdrobiți de piatra care este Hristos până ce sunt încă prunci. Iar mai vârtos trebuie zdrobite următoarele trei patimi: lăcomia pântecelui, iubirea de argint și slava deșartă, cu care diavolul a încercat să-L ispitească chiar pe Însuși Domnul nostru Iisus Hristos la sfârșitul nevoințelor Lui în pustie.”

„Rânduieli de viață creștină” – Sf. Serafim de Sarov

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here