Cum mureau martirii

0
227

Cine vizitează Roma, are de văzut şi renumitul Colosseum, amfiteatru monumental, construit în timpul lui Vespasian şi Titus şi inaugurat în anul 80.

Ruinele Colosseumului sunt vestigii sfinte pentru cei care le vizitează şi-şi aduc aminte de creştinii care au pierit acolo sfâşiaţi de fiarele sălbatice, pentru că n-au voit să renunţe la credinţa în Hristos.

În ziua inaugurării împăratul spuse în aplauzele mulţimii: Ne-am adunat aici, ca să inaugurăm Colosseumul. Facă zeii ca el să fie plin de glorie! Ziua de azi este o zi de sărbătoare în cinstea arhitectului care l-a construit, şi căruia trebuie să-i arăt recunoştinţa mea de împărat. Să fie aduşi creştinii pentru a se lupta cu fiarele. Ne vom desfăta astfel cu toţii împreună şi cu cel sărbătorit.

Grătarele cuştilor fură trase şi un grup mare de bărbaţi, femei şi copii fu aruncat în arenă. Erau creştinii osândiţi hrană fiarelor. În câteva minute leii, tigrii şi leoparzii sfâşiară prada şi din creştini nu mai rămăseseră decât oase împrăştiate prin ţărână şi bălţi de sânge pe care le lingeau cu cruzime fiarele.

Din galerii poporul roman strigă cu satisfacţie: „Ave Caesar!”, când deodată de pe banca de lângă împărat se ridică un bărbat şi strigă: „Şi eu sunt creştin”. Era arhitectul care construise Colosseumul. Mulţimea rămase uluită, dar în curând strigă într-un delir feroce: Ad leones, adică: „La lei”. Împăratul făcu semn şi leii avură încă o pradă de sfâşiat. Aşa s-a sfârşit serbarea în cinstea arhitectului care ridicase Colosseumul.

O minte creştină a întocmit planul acestui măreţ monument şi cu sângele lui creştin a fost stropit în ziua inaugurării lui în anul 80.

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016