Cum poate fi vindecată firea bolnavă care cade cu uşurinţă în osândire?

Firea omenească și Domnul

0
127

gheron-iosiv

Firea omenească și Domnul

Firea omenească este socotită bolnavă atunci când lipseşte din ea harul dumnezeiesc, care desăvârşeşte. Și susţine toate, de vreme ce „pe cele bolnave le tămăduieşte şi pe cele cu lipsă le plineşte”. Acest lucru este subliniat şi de Domnul nostru atunci când spune: „Căci făra Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5). Însă, în afară de prezenţa harului, este neapărat necesară şi intenţia şi împreună-lucrarea omului. În acord cu canoanele morale ale raţiunii si cu Dumnezeieştile porunci, care vor provoca intervenţia Dumnezeiască.

Omul care judecă cu uşurinţă o face întrucât s-a obişnuit în mod greşit să cerceteze mai degrabă faptele

Firea omenească -Și gândurile străine decât pe ale sale. El a uitat cuvintele Scripturii, care  -spune: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi”, şi: „Cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi”.

Obişnuinţa atât de comună a judecării cuvintelor şi faptelor este o boală sufletească

Firea omenească -Ce provine  din învărtoşarea puterii cuvântătoare (raţionale a minţii, învârtoşare care este mai curând născută de egocentrism.

Firea omenească -Întoarcerea spre sine, care este însoţită de osândirea de sine, este considerată absolut necesară pentru diagnoza şi conştientizarea propriilor noastre greşeli şi erori. Canonul şi dogma necesară a vieţii este legiuirea evanghelică, fără de care omul nu se poate pune pe picioare. „Legea duhului vieţii” (Romani 8,2), care este în stare să ne slobozească de moartea în care ne-am prăbuşit, ne trasează noi căi de viaţă. Dragostea uneşte „cele despărţite întru unul”. Creează o legătură, o comuniune. Ne învaţă că „datori suntem să ne punem sufletele pentru fraţii noştri” (1 loan 3,16). Și „purtaţi-vă sarcinile unii altora” (Galateni 6,2). Și „toate ale voastre cu dragoste sa se facă”  (1 Corinteni 16,14),

Necunoaşterea învăţăturii evanghelice îngaduie înrâurirea iraţionalului şi îndepărtează harul dumnezeiesc

Firea omenească -Întrucât omul nu posedă cunoaşterea lui Dumnezeu. Și prin urmare, nu a ajuns încă la luminare, se înşală în judecăţile sale. De aici începi „îndreptăţirea” lui „de ce?”, „dacă” şi al lui „oare?”. Și pornesc osândirea, împotrivirea, neascultarea, ura şi în general, răutatea.

Firea omenească -Desfiinţarea tuturor acestor răutăţi o poate dărui Domnul nostru prin cuvântul Lui: „Poruncă nouă dau vouă: “Să vă iubiţi unul pe altul” (loan 13,34). Și întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (loan 13,35). Cel care s-a îngrijit să ţină legea iubirii Evanghelice, după porunca Domnului nostru, se izbăveşte de răutatea atotcuprinzătoare. Atunci, nici nu judecă, nici nu unelteşte, nici nu face răul. Și se izbăveşte fără o străduinţă specială de omul cel vechi şi de toată legea pervertirii. De vreme ce dragostea pe toate le pune în rânduialâ.

Dialoguri la Athos, Gheronda Iosif Vatopedinul

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here