Din sfaturile Părintelui Sofronie: Cum să avem Duhul în noi şi să-l păstrăm?

0
209
Cum să avem Duhul Sfânt
Cum să avem Duhul Sfânt

Cum să avem Duhul Sfânt

Când cugetul nostru este în întregime îndreptat către Dumnezeu toate întrebările încetează. Rămâne una singură: Cum să avem Duhul în noi şi să-l păstrăm?

În avântul duhului nostru către Dumnezeu putem atinge starea de rugăciune curată. Când rugăciunea devine curată, o viziune de alt ordin se naşte în om. Tot ceea ce şi-a însuşit în această lume, fie prin cercare, fie prin studiu, este depăşit. În starea de rugăciune omul nu îşi cunoaşte nici vârsta, nici condiţia socială sau ierarhică. Toate amănuntele vieţii pământeşti sunt depăşite. Pricepem mai îndeaproape înţelesul cuvântului lui Hristos: «În acea zi nu mă veti mai întreba nimic».

Cum să avem Duhul Sfânt

Cum trebuie să ne purtăm în biserică? Trebuie să fim încordaţi şi concentraţi; să avem o încordare, adică o foarte mare luare-aminte, spre a nu fi risipiţi de către cele din afară şi de gânduri străine.

Când mintea ne este slobodă de patimi, firea noastră, scâlciată prin cădere, se întoarce din nou la cea dintâi a sa frumuseţe. De suntem după chipul lui Dumnezeu, descoperirile devin fenomene fireşti. Calea creştină este a ne umple mintea şi inima de cea mai înaltă cunoaştere a lui Dumnezeu.

Numai printr-o îndelungă cercare

Numai printr-o îndelungă cercare, ce poate ţine luni şi ani, vom putea dobândi puţin câte puţin o atitudine creştinească în rugăciune.

Fiți nebuni, nebuni ca adevăraţii nevoitori! De ce nebuni? Pentru că a fi creştin înseamnă a trăi în două planuri în acelaşi timp: prezentul şi vecinicia.

Repet: să ne sporim acum luarea-aminte spre a clădi viața noastră.

Păziţi toate acestea

Păziţi toate acestea în cugetul vostru, şi viaţa voastră va fi plină de încântare, nu numai în fiece zi, ci şi în fiece clipă.

Nu uitaţi cuvintele acestea. Dumnezeu v-a dat vreme spre a vă zidi vecinica mântuire. Să nu o risipiţi!

Citește și:

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Pentru a avea mintea şi inima în pace

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Nici un act impus prin forţă nu ne poate mântui

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Prin rugăciunea Numelui ajungem a trăi în pace

Din viaţă şi din Duh“, Arhimandrit Sofronie Saharov, traducere din limba franceză de Ierom. Rafail (Noica), – Ed. a 2-a, rev. -Alba Iulia: Reîntregirea, 2014