Cum să trăim creștinește în lume?

0
104

creștineșteCitate alese – Cum să trăim creștinește în lume?

„Domnul îl ascultă deopotrivă pe monah și pe mirean, pe creștinul simplu, numai să fie amândoi ortodocși și să-L iubească amândoi pe Dumnezeu din adâncul sufletelor lor și să aibă amândoi credință în El măcar ca grăuntele de muștar, și amândoi vor muta munții.”

„Trebuie să răbdăm întotdeauna ceva pentru Dumnezeu cu recunoștință.”

„Cine îndură cu rugăciune loviturile ispitelor pe care le suferă fără voia sa, acela se face smerit, de nădejde și încercat.”

„Pentru toate suntem datori să dăm mulțumire Domnului și să ne încredințăm voii Lui; suntem datori și să-I înfățișăm toate gândurile, cuvintele și faptele, și să ne străduim ca toate să fie spre bună plăcerea Lui.”

„N-avem de ce să ne trândăvim, pentru că Iisus Hristos a biruit toate, pe Adam l-a înviat, pe Eva a slobozit-o, pe moarte a omorât-o!”

„Întocmește-ți pacea sufletească, așa ca niciodată să nu amărăști pe nimeni, și atunci Dumnezeu îți va da lacrimi de pocăință.”

Întru răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre și veți fi asemenea lui Dumnezeu, iar altfel nu socot ca cineva să se mântuiască.”

„Vrăjmașul va fi peste tot cu tine. Cine se împărtășește, oriunde se va mântui; cine nu se împărtășește, nu cred să se mântuiască. Unde este stăpânul, acolo și sluga sa va fi. Smerește-te, păzește pacea, nu te înverșuna pe nimeni.”

„Iată ce să faci: ești ocărât – nu ocărî, ești prigonit – rabdă, ești hulit – laudă. Osândește-te singur, și atunci Dumnezeu nu te va osândi; supune-ți voia voii Domnului.”

„Nu linguși niciodată!” – Nu este creștinește

„Cunoaște ce este bine și ce-i rău în tine însuți: fericit omul care cunoaște aceasta. Iubește-l pe aproapele tău: aproapele tău este trupul tău. Aceste nevoințe sunt mai mari decât închinarea la Locurile Sfinte.”

„De vei trăi după trup, îți vei pierde și sufletul, și trupul; iar dacă vei trăi după Dumnezeu, pe amândouă le vei mântui.”

„Păzește-ți pacea sufletească, încât să n-aveți certuri în familie. Atunci o să fie bine. Isaac, fiul lui Avraam, nu s-a înverșunat atunci când i-au astupat puțurile, ci a plecat; iar după aceea, când Domnul Dumnezeu l-a blagoslovit cu însutită roadă de grâne, au început să-l roage să vină la ei.”

„Fiți milostivi, faceți milă cu cuvintele, și cu faptele, și cu gândurile, fiindcă milostivirea e viața sufletului.”

„Rânduieli de viață creștină” – Sf. Serafim de Sarov

Mai multe articole la rubrica Spiritualitate.

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here