Cum trebuie să te îmbraci la biserică

0
383

Desigur, vei purta haine de sărbătoare. Aceasta o vei face din respect faţă de Dumnezeu şi în niciun caz din ostentaţie. Cel care poartă haine bune pentru a face pa­radă în biserică arată că este un om superficial şi nu a în­ţeles deloc scopul pentru care s-a dus la biserică.

Hainele tale să fie curate. Nu este îngăduit să mear­gă nimeni la biserică cu hainele murdare de la serviciu. Şi dacă eşti sărac, gospodar sau om bogat, vei avea un costum curat. Să nu te mâhneşti dacă hainele tale sunt sărăcăcioase. Valoarea omului nu depinde de hainele scumpe, ci de calitatea vieţii lui, de virtutea şi de evla­via lui. Cucernicia este cea mai frumoasă podoabă a unui om. Ea ne dă valoare, nu hainele noastre.

Desigur, vei purta şi lenjerie intimă curată. Şi trupul tău va fi curat; va trebui să te strădui ca şi sufletul tău să fie curat.

Dar ceea ce vreau să spun în mod special este urmă­torul lucru: îmbrăcămintea ta trebuie să fie una sobră şi decentă. Niciodată nu se cuvine să mergi după ceea ce este la modă, nici nu este îngăduit să intri în biserică cu o îmbrăcăminte provocatoare. Mai ales femeile trebuie să aibă grijă de acest aspect. Nu este permis creştinului să meargă la biserică cu haine care dezgolesc trupul în loc să îl acopere. Sfântul Pavel spune: Asemenea şi fe­meile, în îmbrăcăminte cuviincioasă, făcându-şi lor podoa­bă din sfială şi din cuminţenie, nu din păr împletit şi din aur, sau din mărgăritare, sau din veşminte de mult preţ, ci din fapte bune, precum se cuvine unor femei temătoare de Dumnezeu. (I Timotei 2, 9-10)

Este nescuzabilă superficialitatea şi lipsa de evlavie gravă de care dau dovadă multe femei, care îndrăznesc să intre în biserică cu o îmbrăcăminte necuviincioasă. În faţa Cui stai, soră? Te afli înaintea lui Dumnezeu şi tu îţi scoţi în evidenţă goliciunea? Unde este evlavia ta? Unde este buna ta cuviinţă? Unde este frângerea ta de inimă? Te-ai dus la biserică pentru a atrage mila lui Dumnezeu sau mânia Lui? Nu te gândeşti la aceasta?

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017