Cuvânt despre Sfânta Rugăciune

0
70

rugaciuneMântuitorul S-a întrupat ca să ne fie nouă  spre model de viaţă trupească şi sufletească pe pământ şi pregătitoare pentru viaţa de dincolo de mormânt.

Iubite, adânceşte-ţi cugetarea la Marta care primeşte pe Domnul şi la Maria care cade la picioarele Sale.  Amândouă surorile au mare osârdie în lucrul, însă sunt cu totul deosebite lucrările lor. Că Marta slujea, gătind hrana pământească, trupească , Domnului. Iar Maria şezând lângă picioarele Lui, asculta cuvintele Lui. Una odihnea pe Cel văzut, iar cealaltă slujea Celui nevăzut, că era cu adevărat ţi om şi Dumnezeu, Cel de faţă. Acelaşi Stăpân osârdia amândurora femeilor a primit-o. Dar Marta de osteneală obosită cerea mijlocitor pe Domnul către Maria să o ajute:,, zi-i ei ca sculându-se să slujească Ţie, cu mine‘’.

Iar Domnul îi răspunde: ,,Marto, Marto, te grijeşti şi spre multe te sileşti, iar Maria partea cea bună şi-a ales-o care nu se va lua de la dânsa”. Că n-am venit pe lume ca să stăm pe aşternuturi moi şi pântecele să-l hrănim, ci am venit ca pe voi  să vă hrănesc cu cuvântul adevărului şi cu vederea tainelor. Pe una dar n-a oprit-o de la cele ce lucra, iar pe cealaltă a lăudat-o că şi-a ales partea cea bună. Amândouă femeile lucrau cu osârdie, însă partea sufletească  era mai de valoare, căci era o privire tainică. Tu, suflete alege ce voieşti. De voieşti, slujeşte  în numele lui Hristos, ca Marta cele pământeşti.  Domnul îţi dă voie , că zice :,, Întucât a-ţi făcut unuia din aceşti fraţi ai mei prea mici , mie a-ţi făcut”. Că ori de primeşti străini ori odihneşti săraci, ori de te pleci către cei ce se află în dureri, în nevoi, în primejdie, ori de slujeşti bolnavi, toate asupra Sa le primeşte Hristos. Iar de vrei să râvneşti Mariei care a lăsat slujba trupului şi şi-a adâcit mintea spre cele sufleteşti, apoi curat să săvârşeşti lucrul. Părăseşte trupul, lasă lucrarea pe pământ şi facerea de bucate şi celelalte( în timpul rugăciunii) şi şezi lângă picioarele Domnului şi ascultă cuvintele Lui. Căci învăţăturile Domnului întăresc nevoile trupului.

Deci ai luat iubite pildele şi dovada.  Alege ce vrei . Sau slujitor fii săracilor, sau îndrăgitor dogmelor lui Hristos. Iar de poţi ambele, plată vei lua. Domnul preţuieşte mai mult partea Mariei. De voieşti să iubeşti cu adevărat pe Hristos, trebuie să uiţi de însuţi trupul tău. Şi rugându-te, vezi să nu ceri în loc de altele, altele. Nu bani, nu slavă omenească. Caută Împărăţia lui Dumnezeumai întâi şi toate celelalte ţi se vor adăuga ţie.  Iar ale rugăciunii două sunt chipurile: unul al slavosloviei, cu smerenia minţii, iar al doilea al cererii. Rugându-te nu veni îndată spre cerere, căci îţi pârăşti voirea ta, dovedeşti că te rogi silit. Începând dar rugăciunea, părăseşte-te pe  sine-ţi şi ale tale nevoi. Lasă pământul şi te înalţă spre ceruri. Şi când te rogi, nu rătăci mintea încoace şi colo,ci recunoaşte-ţi micimea şi slăbiciunea ta şi îngustimea ta de pricepere.

Extras  din Patericul Românesc, de Protosinghel Ioanichie Bălan

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here