Cuvântul lui Dumne­zeu este medicament al sufletului

0
203

Prietene cititor, mare şi inestimabilă este valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Este unica cunoaştere, fără de care nu putem trăi cu ade­vărat şi să ne mântuim.

Sfântul loan Gură de Aur spune: cuvântul lui Dumne­zeu este „medicament al sufletului; dacă se întâmplă vreun necaz, atunci ca dintr-un depozit de medicamente primeşte mângâiere pentru acel necaz”. Este leac mântu­itor, care ne vindecă si ne dăruieşte sănătatea sufletului.

Şi nu este numai medicament, ci, aşa cum spune ace­laşi mare Sfânt Părinte, el „întăreşte raţiunea”, adică apără mintea de gânduri rele şi de cugetări dăunătoare; el „cu­răţă conştiinţa”, ne purifică conştiinţa, arătându-ne modul de iertare a păcatelor noastre, „împrăştie patimile cele înrobitoare”, adică dezrădăcinează dinlăuntrul nostru patimile păcatului, „sădeşte virtutea”, adică pune virtu­tea în inima noastră, „ne bucură gândul”, adică ne ridică mintea noastră la cer, „ne ridică spre a nu fi atinşi de să­geţile diavolului”, ne apără de atacurile diavolului, „dez­leagă sufletul de legăturile trupului”, îi dă sufletului nos­tru puterea de a se elibera de povara neputinţelor tru­pului, „ne dă aripi uşoare”, face ca aripile sufletului nos­tru să fie sprinten, „şi orice bine poate fi spus îl sălăş­luieşte în mintea celor care îl ascultă”, adică aduce orice bine în mintea celor care cu atenţie şi cu interes ascultă cuvântul lui Dumnezeu.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017