Cuvântul lui Dumnezeu este lumină

0
127

Legea Domnului este fără de prihană, întoarce sufletele (Psalmii 18, 8), adică poruncile Domnului răspândesc foarte multă lumină, până la cele mai mari depărtări ale lumii şi luminează ochii oamenilor. Făclie picioarelor mele este legea Ta si lumină cărărilor mele. (Psalmii 118, 105), adi­că legea Ta, Doamne, este o făclie luminoasă pe calea vieţii mele. Este lumină bogată pe drumul meu, zice re­gele David, din experienţa lui.

Ne înconjoară o mulţime de probleme şi de între­bări? De ce trăim? Care este scopul vieţii? Ce există după moarte? De ce vin încercările vieţii? Cine ne va da răs­puns la aceste întrebări care se nasc înlăuntrul nostru?

Filosofia? Dar teoriile filosofice sunt creaţii omeneşti şi ceea ce ne spune astăzi o teorie mâine este combătut de altă teorie.

Numai cuvântul lui Dumnezeu revarsă lumină asu­pra tuturor problemelor vieţii, lumină care nu greşeşte, este abundentă, curată: Eu Lumină am venit să aduc în lume (loan 12, 46), a spus Domnul Hristos. Cel ce-Mi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina Vieţii. (loan 8,12) Singurul Dătător de lumină este Domnul, prin în­văţătura Lui luminătoare.

Luminile omeneşti sunt ca nişte licurici în faţa soarelui care luminează, adică în fața cuvântului lui Dumnezeu.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017