Cuvântul lui Dumnezeu este nebăgat în seamă de mulți

0
175

cuvantulFiule, ascultă cuvintele Mele, căci ele sunt dulci și întrec toată știința filosofilor și înțelepciunea lumii. „Cuvintele Mele sunt duh și viață”; de aceea nu pot fi judecate după părerea omenească. Cine vrea să le înțeleagă, nu trebuie să le tălmăcească după cum îi place lui, ci trebuie să le asculte în tăcere, să le primească cu smerenie adânc și cu dragoste fierbinte.

Eu am răspuns: „Ferice de omul pe care-l pedepsești Tu, Doamne, și pe care-l înveți din legea ta, ca să-l liniștești în zilele nenorocirii” și să nu-l lași fără mângâiere pe pământ.

Eu sunt acela care de la început am învățat pe Prooroci și până acum n-am încetat să vorbesc tuturor; dar mulți sunt surzi la cuvintele Mele și împietriți cu inima. Cei mai mulți ascultă mai bucuros lumea decât pe Mine, le place mai bine să umble după poftele lor decât să urmeze voiei Mele. Lumea făgăduiește bunătăți mici și trecătoare, și cu toate acestea omului îi sfârâie inima după ele. Eu făgăduiesc bunătăți nemărginite și veșnice, și totuși inimile muritorilor stau nepăsătoare față de ele. Cine-Mi slujește și Mi se supune în toate așa cum slujesc oamenii și se supun lumii și mai-marilor ei? „Rușinează-te, Sinedoane, zice marea”. Și dacă întrebi de ce, ascultă: pentru un lucru de nimic, omul cutreieră țări și mări; iar pentru viața veșnică, abia de se găsește câte cineva care să facă un pas. Pentru un câștig neînsemnat, omul aleargă încoace și încolo fără astâmpăr; pentru puțini bani se judecă și se ceartă fără rușine; pentru o făgăduială, pentru un lucru de nimic nu pregetă a se trudi zile și nopți de-a-rândul; dar, vai, când e vorba de binele cel neschimbat, de darul cel neprețuit, de cinstea cea mai înaltă și de slava cea nesfârșită, se sperie de cea mai mică osteneală.

Rușinează-te dar, slugă leneșă și cârtitoare că aceia sunt mai harnici spre pierzarea lor decât ești tu spre mântuirea ta. Aceia se bucură de deșertăciune mai mult decât te bucuri tu de adevăr. Nădejdea lor îi înșală de multe ori, pe când făgăduința Mea nu înșală pe nimeni; și cine se încrede în mine, nu-l las să plece cu mâna goală. Ce am făgăduit, voi da; ce am zis, voi împlini, dacă omul rămâne credincios până la sfârșit, în dragostea Mea. Eu răsplătesc pe cei buni și încerc cu grele necazuri pe cei drepți.

Scrie cuvintele Mele în inima ta și gândește-te adânc la ele, căci în vreme de ispită îți vor fi foarte trebuincioase. Ceea ce nu înțelegi acum, vei înțelege în ziua când te voi cerceta (când voi veni la tine). În două chipuri cercetez Eu pe aleșii mei: prin ispită și prin mângâiere. Și în fiecare zi, două lecții le dau: una, mustrându-i pentru greșelile lor; alta, îndemnâmdu-i să sporească în viața sfântă. „Pe cine Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele, are cine să-L osândească: Cuvântul pe care l-am vestit Eu; acela îl va osândi în ziua de apoi.”

Doamne, Dumnezeul meu, tu ești tot binele meu. Și cine sunt eu ca să îndrăznesc ca să vorbesc cu Tine? Cel mai rău dintre slugile Tale eu sunt; un vierme al pământului, mult mai ticălos și mai vrednic de lepădat decât poate mintea să gândească și limba să spună. Cu toate acestea adu-ți aminte, Doamne, că nu sunt nimic, nu am nimic, nu pot nimic. Tu singur ești bun, drept și sfânt. Tu poți toate, Tu dai toate, Tu umplii toate; numai pe păcătos îl lași gol. „Adu-ți aminte de îndurările Tale” și umple inima mea de harul Tău, Tu care nu voiești ca vasele Tale să fie goale.

Cum voi putea să-mi duc greul în viața aceasta, dacă nu mă va întări harul Tău? Nu-ți întoarce fața de la mine, nu zăbovi să mă crecetezi, nu-mi lua mângâierea Ta, ca să nu-mi fie sufletul „ca un pământ uscat”. „Învață-mă să fac voia Ta”. Învață-mă să umblu cum se cuvine și în smerenie înaintea Ta; căci Tu ești înțelepciunea mea, Tu mă cunoști cu adevărat și m-ai cunoscut înainte de a fi fost născut, chiar mai înainte de a fi lumea.

Sursa: „Urmând pe Hristos” de Thomas A. Kempis, Tipografia Miron Neagu – Sighișoara, 1944

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here