Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toţi

0
81

Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toţi. Nu este nu­mai pentru preoţi, călugări şi teologi, aşa cum rău spun unii. El este pentru fiecare om, și pentru omul de ştiinţă, şi pentru funcţionar, comerciant, muncitor.

Este şi pentru bărbaţi şi pentru femei, şi pentru cei albiţi de trecerea ani­lor vieţii şi pentru cei aflaţi în floarea vârstei, dar şi pen­tru tinerii care încep acum călătoria vieţii. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru fiecare vârstă, educaţie, cultură, poziţie socială şi meserie. Este necesar tuturor, ca să le arate drumul cel drept al vieţii, să îi ferească de gropi şi de cărările periculoase.

Şi să îi călăuzească fără greşeală spre realizarea adevăratului scop al vieţii omeneşti. Şi aceasta pentru că acest cuvânt ne descoperă înaintea ochilor noştri voia lui Dumnezeu, în funcţie de care sun­tem datori să trăim. El ne înfăţişează starea omului, con- damnarea păcătoşilor nepocăiţi şi împlinirea şi fericirea celor credincioşi si virtuosi.

Cuvântul lui Dumnezeu are lumină care călăuzeşte, hrană care dă putere, mângâiere care bucură. El este harta călătorului, toiagul drume­ţului, cârma căpitanului, arma soldatului, steaua polară a marinarului, călăuza care nu greşeşte pe calea vieţii.

De aceea, cel care cercetează cuvântul lui Dumnezeu devine cu adevărat înţelept, iar cel care împlineşte acest cuvânt devine o personalitate împlinită, un om cu ade­vărat virtuos și realmente un sfânt. Fericit bărbatul, care nu a umblat în sfatul necredincioşilor şi cu păcătoşii în cale nu a stat… ci în legea Domnului îi este voia, în Legea lui va cu­geta ziua şi noaptea (Psalmii 1,1-2), spune regele David cel foarte experimentat, care cu toate că era împărat cu o mulţime de preocupări şi de îndatoriri, îşi găsea însă timp să cerceteze adesea legea lui Dumnezeu, pentru că înţe­lesese valoarea supremă a cuvântului lui Dumnezeu şi îşi dăduse seama, aşa cum spune Sfântul loan Gură de Aur, că „mare este valoarea acestei comori – adică a cuvântului lui Dumnezeu – şi abundenţa apei acestui izvor’’ Crezuse, aşa cum spune acelaşi Mare Părinte al Bisericii, că „citirea Sfintelor Scripturi este deschiderea cerurilor”.

A avut convingerea, aşa cum accentuează în acest sens Dostoievsky, că „omenirea nu deţine, nici nu poate să alcătuiască o altă carte la fel de valoroasă” precum Sfânta Scriptură, care cuprinde cuvântul lui Dum­nezeu. Şi a simţit, aşa cum spunea marele Napoleon, că acest cuvânt al lui Dumnezeu „are o putere tainică, care lucrează asupra puterii raţiunii noastre şi ne încântă inima.”

De aceea şi regele David se delecta cu bucurie şi cu mulţumire cu cuvântul lui Dumnezeu: Că am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. (Psalmii 118, 97) Şi simţea dulceaţă şi bucurie sufletească când citea cuvintele Domnului: Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale, mai mult decât mierea, în gura mea. (Psalmii 118,103)

Aşadar, prietene cititor, orice educaţie şi orice poziţie socială ai avea, şi pentru tine este valabil cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că el este singura cunoaştere fără de care celelalte cunoştinţe ale tale au o valoare foarte mică, chiar dacă tu nu accepţi acest lucru, fiind poate împie­dicat să vezi datorită puterii mici a minţii umane.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017