Cuvinte de înțelepciune – Constantin Noica

0
273

cuvinteMateria constă în atomi care, normal, sunt neutri. Un atom se „încarcă” pozitiv dacă pierde electroni și negativ dacă îi capătă. Eroarea de denumire (pozitiv-negativ) spune totuși ceva: că trebuie să pierzi ceva ca să fii în pozitivul tău.

Ceea ce civilizația a făcut să sporească nu e atât activitatea și mijloacele de acțiune, cât pasivitatea noastră.

Cultura română nu se face (și nu se judecă critic) dinăuntrul ei, ci din afara ei. Ea se face cu alte culturi; din alte culturi, iar dacă se face cu întreaga cultură a lumii – cum a fost cazul lui Eminescu – atunci se poate obține miracolul.

În România (sau în țările românești) n-a existat și n-a operat niciodată conceptul de libertate, ci doar acela de neatârnare. România nu a vrut decât atât: să nu atârne de nimeni – și să nu atârne, să nu atârne prea greu în istorie. Să fie în posibil și nu în real.

Unde ne e cerul? Unde ne e îndrăznirea? Transcendentul a coborât aici la noi, cum spunea poetul; ne e greu să mai săltăm cerul la loc, în tării și atunci îl lăsăm așa, prăbușit în amestecul nostru de necredință și credință. Dar cioburi de cer mai sunt peste noi și cu ele ne gândim uneori că am putea da câte un răspuns lumii.

Într-un ceas al formalismului care nu vrea să regăsească nimic, propun un formalism ce vrea să regăsească cât mai mult (Restul, rebut).

Sau viață contemplativă sau activă, spuneau anticii. Dar interesant este ca viața contemplativă să se petreacă în lumea activului. Să nu fie detașată și prinsă în probleme ultime, ci să contemple în umil.

Cămilele și caii, apoi navele au transportat idei, legende și religii – nu condimente.

Carte de înțelepciune, Constantin Noica

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here