Dacă am lucra totul ca pentru Hristos…

0
232

Dacă am lucra totul ca pentru Hristos,
Munca noastra ar fi binecuvântată cu Har.
Munca noastră ar fi izvor de frumos.
Munca noastră ar fi un prețios dar
Pentru Doamne, pentru noi toți.
Munca noastră ar fi izvor de bunătăți.
Izvor de bucurie, împlinire, comuniune,
Izvor de pace, lumină, compasiune,
Izvor de adevăr și de dreptate,
Izvor de blândețe și de bunătate.

Când țăranii își lucrează țarina lor ca pentru Hristos,
Aceasta rodește bogat și tot pământul este mai mănos.
Dumnezeu poruncește cerului să reverse la timp, ploi curate
Și soarelui să încălzească ogoarele țăranilor cu chipuri brăzdate
De muncă grea, de ani, de încercări ale vieții, de lipsuri și nevoi.
Le răsplătește Doamne, credința vie, simplitatea, curăția inimii.

Când muncitorul îşi închină munca lui Dumnezeu, Acestuia Îi înalță Catedrale
Din cărămizi călite în focul muncii statornice, în focul slujirii responsabile
Și conștientizează: că munca lui e ziditoare, munca lui are sens și valoare,
Că înmulțindu-și cu iubire talanții dăruiți de Doamne, are o credință roditoare.

Când dascălul lucrează ca pentru Hristos,
Copiii își însușesc valorile morale și creștine,
Învăță mai ușor să distingă răul de bine.
Sunt însetați de cunoaștere, de frumos
Și-și croiesc drum spre un viitor luminos.

Când mamele își cresc copiii ca pentru Hristos, ele devin autentice creștine
Și minunata lor menire o împlinesc cu iubire, bucurie și credință, cât mai bine.
Își educă copiii în spiritul principiilor și valorilor unei vieți sănătoase, armonioase,
Contribuind, așadar, la nașterea unei lumi mai bune, mai frumoase și mai luminoase.

Când în spitale, doctorul lucrează ca pentru Hristos,
Acesta dorește sincer, ca aproapele lui să fie sănătos.
Și vindecă cu iubire, nu numai trupește, ci și sufletește.
Pansează și răni ale inimii, necondiționat, creștinește.

Când asistentul social lucrează ca pentru Hristos, își împlinește menirea
De a sprijini semenii aflați în nevoie, de a înmulți solidaritatea și iubirea,
De a preda celor din jur, lecția omeniei, comuniunii, compasiunii, empatiei,
De a fi mesager al dăruirii, acceptării diferențelor dintre oameni, bucuriei.

Când pictorul pictează ca pentru Dumnezeu – Atotputernicul şi Creatorul –
Creația lui e însuflețită, îți înveșmântă sufletul în mii de șoapte și culori,
Te înalță cu inima pe aripi de îngeri la Cel ce a făcut Cerul și pământul
Și te îndeamnă să-I înalți Acestuia, cu iubire sinceră și curată – slavosloviri.

Când scriitorul și poetul își înmulțesc talantul scrisului ca pentru Hristos,
Cuvintele lor înmuiate-n Har, încolțesc bogat în ogorul lui Doamne
Și împodobesc grădina inimii aproapelui, cu flori minunate, divine
Ce au petalele colorate cu iubire și comuniune, cu gingășie și frumos.

Când jurnalistul lucrează ca pentru Hristos, acesta împărtăşeşte publicului ştiri pozitive,
Ştiri înveşmântate în adevăr, în lumină, în imparţialitate, în calitate, nu doar ştiri negative
Ce împroaşcă cu noroi şi violenţă, cu minciuni, subiectivitate, ştiri scrise cu obedienţă.
Când jurnalistul lucrează ca pentru Hristos, nu-şi propune să aibă cu orice preţ audienţă.

Dacă judecătorul, procurorul, avocatul, grefierul ar lucra ca pentru Hristos,
Dreptatea ar triumfa, ar fi regină pe tronul lumii stăpânită de ilegalitate.
Adevărul ar ieși mereu la lumină, ar învinge minciuna cu picioare scurte,
Și tot mai mulți și-ar folosi libertatea vieții într-un mod responsabil, cu folos.

Dacă toți conducătorii din sate, comune și orașe ar lucra ca pentru Hristos,
Peste întreaga țară- frumoasa Românie – ar ploua cu binecuvântări bogate,
Ar ploua cu pace, belșug, prosperitate, cinste, hărnicie, onestitate, demnitate,
Cu patriotism, solidaritate, unitate, autentică democrație și responsabilă libertate.

Când preoții sunt slujitori vrednici și credincioși, următori ai lui Hristos,
Ei sunt pescari de oameni, ce-i călăuzesc cu iubire pe drumul mântuirii,
Și Îl au model de iubire și slujire pe Hristos – Izvorul vieții și luminii,
Devenind izvoare de iubire, credință, adevăr, smerenie, pace și frumos.

Să ne dorim să fim cu toții, următori ai lui Hristos și să lucrăm totul ca pentru El!
Să ne înmulțim talanții cu iubire, să nu ni-i îngropăm în lene, în egoism și nepăsare!
Să fim mărturisitori cu întreaga noastră viaţă, să nu slujim celui rău în niciun fel!
Să fim învingători în războiul duhovnicesc, să nu ne abatem de la cereasca Cărare!
Să urcăm pe scara virtuţilor morale şi creştine spre Cer, spre Doamne, spre Acasă!
Să ne stabilim drept scop al vieţii, păstrarea Hainei Sfântului Botez – pură, luminoasă!
Cristina Toma