„Dacă e viu, vine…”

0
100

La un părinte din acesta, cetitoriu în carte (sau ceva mai pe lângă Biserică, ar zice cei în drept), care ghicea şi prevestea tot felul de lucruri celor grabnic creduli şi preocupaţi să-i rotunjească bugetul şubrezit de atâta milostenie şi misiune, ajunge şi o femeie cu grijile ei:

– Părinte, fiul meu e plecat la muncă în străinărate. De câteva luni nu îmi mai dă nici un semn. Tot încerc să dau de el şi numai nu reuşesc şi gata! Ce îmi spuneţi? Mai vine acasă sau nu mai vine? E viu sau nu mai e?!

Părintele, privind protector şi afectat cum credincioasa noastră scapă o bancnotă frumuşică în cutia milei (lăsată, desigur, cât mai la vederea fiilor şi fiicelor duhovniceşti), îi răspunde pe dată:

– Fiica mea, nu te necăji! Dacă fiul tău e viu, vine! Dacă nu e viu, nu mai vine…

“200 întâmplări nostime din viaţa Părinţilor” – Culegere şi adaptare Romeo Petraşciuc. Editura Agnos, 2015