Dacă….

0
164
Iisus - iubireDacă din viața noastră nu L-am alunga pe Hristos,
Nu ne-am lipsi de Viață, de Adevăr, de pace, de frumos.
Nu ne-am lipsi de iubire, bucurie, nădejde, blândețe, bunătate,
Credință, smerenie, indelungă-răbdare, curaj, putere, sănătate.

Dacă nu am ține cu strășnicie ușa sufletului încuiată
Ca să nu intre înlăuntru, Iisus-Izvor de iubire necondiționată,
Dacă icoana sufletului nu ne-ar fi de mâlul patimilor – întinată,
Nu ne-am lipsi de căldura focului divin, de lumina neînserată.

Dacă am fi mereu îndrăgostiți de Dumnezeu,
Dacă am avea mereu un dor puternic de El,
Dacă dobândirea Sfântului Duh ar fi al nostru țel,
Dacă am fi însetați de iubire divină mereu,
Nu L-am mai răstigni în fiecare clipă pe Hristos.
Nu L-am trăda ca Iuda cel lacom și nemilos.
Nu I-am răsplăti cu ură și răutate – iubirea.
Nu I-am răsplăti cu nerecunoștință- milostivirea.

Dacă nu ne-am împrieteni cu cel rău și viclean,
Dacă nu ne-am irosi al vieții timp prețios în van,
Dacă nu am fi lași și fricoși să-L mărturisim pe Dumnezeu,
Dacă nu am fi adânciți într-un somn spiritual și greu,
În grădina sufletului ne-ar înflori – flori cu petale de credință,
Și-n războiul duhovnicesc am fi binecuvântați cu biruință.

Dacă nu am fi leneși la rugăciune,
Dacă nu am fi săraci în fapte bune,
Dacă nu am fi judecători și farisei,
Dacă nu am fi nemiloși, cârtitori și răi,
Nu am întrista și alunga de la noi – Duhul Sfânt.
Nu ne-am crede mici dumnezei pe pământ.
Ne-am cerceta adâncul inimii noastre
Și-am asculta de glasul conștiinței aspre.
Am asculta de glasul judecătorului înțelept
Și năvălirior patimilor le-am ține piept.
Am fi bravi ostași ai dreptului Împărat,
Ai Lui Hristos, Cel fără de niciun păcat.

Dacă am iubi, cinsti și cerceta Biserica – Casa Lui Dumnezeu,
Dacă am împlini cu demnitate – mandatul de credință, stăbun,
Dacă în viață am avea model pe semenul cu suflet frumos și bun,
Dacă în pace și armonie am trăi cu toții: și el, și tu, și eu,
Lumea în care trăim ar fi o lume divină.
Ar fi o lume înveșmântată în iubire și lumină.
Ar fi o lume – Spațiul Învierii Lui Hristos.
Și ce frumos ar fi! Ce minunat și ce frumos!

Cristina Toma

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here