Dărnicia Stăpânului

0
134

Pocăinţa este o „revoluţie de unul singur”, presupunând schimbarea minţii, schimbarea inimii, schimbarea direcţiei, schimbarea vieţii şi schimbarea slujirii.

Ascultaţi ce spune despre pocăinţă marele Ioan Gură de Aur:
„Nici un păcat nu este aşa de mare cât să poată birui dărnicia Stăpânului. Că de este omul şi curvar, ori preacurvar…, puterea darului şi dragostei Stăpânului este de ajuns spre a face ca toate păcatele să i se şteargă, şi pe păcătos mai luminat decât ra­zele soarelui să-l strălucească…”

„Însuşi Hristos, către întreg neamul omenesc grăind, a zis: Veniţi către Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi…”

„Poftirea Lui este plină de blândeţe. Bunătatea Lui este nepovestită… că iată pe cine cheamă! Pe cei ce şi-au cheltuit virtutea întru nelegiuire, pe cei împovăraţi cu păcatele, care nu-şi mai pot ridica capetele, cei plini de ruşine, care nu mai pot ridi­ca glasul lor.

Şi pentru ce îi cheamă? Nu ca să le ceară socoteală, nu ca să ţină jude­cată. Dar pentru ce? Spre a le alina durerea, spre a le ridica povara cea grea. Căci ce povară poate fi mai grea decât păcatul?…

«Că Eu vă voi odihni pe voi, cei doborâţi de păcat, zice El, şi pe voi, cei încovoiaţi ca sub o povară;

Eu vă voi dărui lăsarea păcatelor voastre. Veniţi dar la Mine!»”

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris