De ce a creat Dumnezeu lumea

0
1096

creat lumea-Acum să vă pun, părinte, o altă întrebare, pe care poate n-ar trebui să v-o pun. Nu ştiu dacă există răspuns.

-Ce întrebare? Spune-mi!

-De ce a creat Dumnezeu lumea? Putem să răspundem la această întrebare?

-Desigur că putem. Citind în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii” Părinţi aflăm că Dumnezeu a creat lumea din următoarele

motive:

– ca să se arate mărirea, darurile, însuşirile, virtuţile şi măreţia lui Dumnezeu (Is. 43, 7) şi, precum frumos spun Sfinţii Părinţi, „ca să se cunoască şi să se înţeleagă din lucrările Sale măreţia lui Dumnezeu” şi „bunătatea şi înţelepciunea cu care Dumnezeu a făcut pe om” şi „ca să aibă Dumnezeu lumea prin care să se stăpânească lucrările Lui*1, adică să se exprime dragostea Sa;

– ca să fie dăruite cu desăvârşire şi să fie oferite toate cele ale lumii în împărăţia cea iară de sfârşit a Dumnezeului celui treimic (Rom. 11,36; I Cor. 15,24-28, Apoc. 21,6; Colos. 1, 16; Evr. 2, 10; PG 118, 876) şi a lui Iisus Hristos (Apoc. 11, 15; II Ptr. 1, 11);

-ca să fie slăvit şi cinstit Preasfântul Său nume şi dum-nezeiescul har al Său de către toată lumea, căci această slavă a lui Dumnezeu este cauza îndumnezeirii, a mântuirii lumii (Efes. 1,6; 1, 12); şi

– ca să dăruiască această lume ca un semn al dragostei Sale către omul cel preaiubit de către El (Fac. 1, 28).

Prin crearea lumii Dumnezeu nu a urmărit desfătările şi slujirea Sa, ci desfătările, bucuriile şi slujirea iubitei Sale creaturi numite om, precum spun Sfinţii Părinţi: „Dumnezeu a zidit lumea nu pentru folosinţa Sa, ci ca să o aibă omul.” Şi Sfân¬tul Grigorie Teologul zice: „pentru a se transfera bunătăţile pe care le are Dumnezeu omului si tuturor creaturilor Sale.”

Răspunsuri la întrebări ale tinerilor, Arhim. Spiridonos Logothetis

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here