Deschide ușa inimii

0
189

Și fiind seară în ziua aceea, întâia a săptămânii, și ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc, și le-a zis: „Pace vouă!” (Ioan 20, 19)

inimaSă nu pierdem nădejdea că Hristos Se va arăta și în inima noastră împietrită. S-ar părea că nu are cum să intre, fiindcă noi înșine închidem cu îndărătnicie ușa în fața a tot ce este bun, respingând în trufia noastră nechibzuită „singurul lucru de trebuință” și străduindu-ne să înăbușim glasul conștiinței noastre, care nu ne dă pace. Dar chiar și în această îndărătnică înstrăinare, în această fortăreață aparent de necucerit în care ne închidem, Domnul poate să apară pe neașteptate în mijlocul simțămintelor noastre egoiste, viclene, în mijlocul gândurilor deșarte, și o să ne spună: Pace vouă! Domnul vrea mântuirea noastră și, acoperindu-ne toate fărădelegile fără număr, bate la ușa inimii noastre; deși o găsește închisă, intră totuși pe ea și luminează cu lumina Sa sufletul nostru întunecat.

Doamne Iisuse, pătrunde și în inima mea! Tu, Cel ce ai înviat din morți, Cel ce Însuți ai înviat, Hristoase, învie și în mine sămânța amorțită a binelui și chiar prin ușa încuiată intră în inima mea, luminează orbirea mea cu lumina prezenței Tale și dă-mi să aud sfântul Tău cuvânt: Pace vouă!

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here