Despre harismatici (aşa zişii făcători de minuni)

0
306

sfintireÎn ceea ce priveşte viaţa de sfinţenie a omului părerile sunt foarte  diferite. Uneori repede i se atribuie unuia sau altuia, desigur exagerat, cele mai înalte culmi de sfinţenie fără a se lua în serios dacă au sau nu o autentică sfinţenie. Alteori tot exageratnu i se atribuie semenului nostru nici cel mai mic grad de sfinţenie uitându-se că fiecare din noi posedăm un anumit grad de sfinţenie, datorită faptului că avem în noi fundamentat de la zămislire chipul lui Dumnezeu.

În alte cazuri se consideră mare sfânt, marii postitori,  marii asceţi. Ori întruparea sfinţeniei autentice constă în dobândirea iubirii ca dar al Sfintei Treimi, care întrupare  nu depinde numai de noi şi pentru care întrupare se cer osteneli şi jertfe spirituale. Într-o discuţie cu regretatul preot profesor Lupşa, aşa cum am mai spus despre Petru Aron, socotit întemeietorul şcolilor Blajului, i-am spus că la Blaj  există o broşură scrisă de Prof. N. Comşa, care purta titlul:,, Pentru Pavel Aron, omul cu viaţa sfântă“, considerat un mare ascet.

În curtea Prof. Silviu Dragomir despre,, Dezrobirea religioasă din Ardeal“sunt redate cazuri cu documente din care reiese că episcopul Petru Pavel Aron a asistat la scene dureroase în care preotese ortodoxe din Sălişte, Aciliu, Galeş erau schingiuite şi târâte pe zăpadă pentru credinţa lor, credinţa moşilor şi strămoşilor neamului nostru. Dilema. Pr Profesor, eu citisem broşura despre episcopul Petru Pavel Aronîn care se spunea că a fost un om cu viaţă sfântă, citisem şi cele relatate de Silviu Dragomir şi acum care este adevărul? Am meditat mult la acest fapt şi nu rareori ascetismul exagerat este strâns legat de fanatism. Un asemenea caz este relatat de Dostoievski în ,, Fraţii Karamanzov” unde un oarecare călugăr Ferapont deşi mânca numai o dată pe săptămână , totuşi nu lua parte la Sfânta Liturghie ca să nu se întâlnească şi să dea faţă cu Zosima, alt călugăr cuvios, dar mai puţin ascet, pe care-l ura de moarte. Se pare că nici Petru Pavel Aron nu a fost aşa de sincer şi curat la inimă faţă de marele  bărbat Inochentie Micu Klein pe care l-a subminat ca să-şi dea demisia, ca să-i ocupe scaunul de episcop de Blaj.

De fapt sfinţenia autentică se întrupează destul de greu. Oamenii sus puşi şi care par a fi de o rară cuminţenie nu rareori cuprinşi de slăbiciunea firii omeneşti coboară din înălţimi spirituale în afirmaţii mai puţin cuminţi. Mi-a fost dat să aud în una din serile lui octombrie 1948  în catedrala din Blaj cuvinte ca acestea din gura unui vlădică al Blajului, Ioan Suciu:,, Daţi-mi voie să vă spun că Biserica ortodoxă nu crede nici în Dumnezeu şi că văd scris pe frontispiciul iadului pe toţi care au semnat unirea”. Eram student teolog anul I la Sibiu şi vlădică, din amvon. Se putea afirma că un episcop sau un preot sau un credincios ortodox nu crede în Dumnezeu dar nicidecum Biserica instituţie divin-umană, care cuprindea în istoria ei atâţia sfinţi şi mucenici şi chiar pe Hristos Mântuitorul care a întemeiat-o împreună cu Tatăl şi cu Duhul. Ce să facem . Oameni şi oameni.

Tot în înţeles greşit privind sfinţenia sunt şi aşa zişii vizionari care ghicesc viitorul şi care fac mare vâlvă, atrăgând de partea lor pe cei slabi de înger. Este vorba de aşa zişii harismatici, făcători de minuni.

Să judecăm drept. Există în fiinţa noastră acea latură a curiozităţii fapt pentru care a fost greu pedepsită, nevasta lui Lot. Puternică este această realitate în noi şi nu puţine sunt neajunsurile ce le întâmpinăm atunci când nu o putem stăpâni. Datorită acestei realităţi foarte mulţi aleargă la aşa zişii ghicitori, vrăjitori sau vizionari. Este dureros faptul că şi unii dintre fraţii preoţi, cu dorinţe străine de misiunea lor, sprijinesc diferitele curiozităţi ale unor credincioşi. Ce păcat. Să nu uităm că diavolul ca fiinţă spirituală are această putere de a şti ceva mai mult decât noi în privinţa viitorului. Ne întrebăm: La ce ne foloseşte satisfacerea acestor curiozităţi? Pleroma oricăror pliniri stă în minunea iubirii, realitate incomparabilă despre care Sf. Ap. Pavel spune că:,, de aş avea credinţă ca să mut şi munţii, iară dragoste nu aş avea, aş fi o nimica“. Ce bine a înţeles Sf. Ap. Pavel realitatea iubirii.

Dacă iubirea este marea minune, toate celelalte aşa zise minuni ale unor pretinşi harismatici sunt mult inferioare. Se cade să înţelegem că diavolul poate săvârşi multe minuni şi a şi săvârşit în Egipt, cu vrăjitorii lui Faraon, în Noul Testament cu Simon Magul şi azi prin atâţia care-i slujesc şi vrea să-i îndepărteze de Adevăr, dar cea mai mare minune, cea a iubirii nu o poate plini diavolul. Şi atunci ce folos de toate celelalte minuni ale sale şi puterile lui diavoleşti. El poate apărea şi sub formă de ,,înger de lumină “, după cuvântul Sf.Ap.Pavel. Minunea nu e un criteriu pentru restabilirea Adevărului, de îndată şi diavolul poate face minuni deşi el e tatăl minciunii.

După toate acestea ne întrebăm: De ce să alegăm cu atâta neastâmpărare după aşa zişii vizionari ca să ne satisfacă unele curiozităţi ale noastre spre paguba noastră sufletească să  nu căutăm viaţa harului lui Dumnezeu, care întrece toată mintea şi pentru care a venit Mântuitorul, pentru ca ,, să avem viaţă şi din belşug”(Ioan 10,10).

Este îndeobşte cunoscut faptul că încă din veacurile primare existau în Biserică harismaticii, dar aşa cum reiese din Sfânta Scriptură şi din istoria Bisericii ei erau sub ascultarea Bisericii şi rostul lor în Biserică era acela de a zidi Biserica, nu de a se ridica contra Bisericii.Unul dintre cei mai aleşi harismatici ai Bisericii  primare a fost Sf. Ap Pavel, răpit în duh pănă la al treilea cer , făcător de multe minuni, de la convertire până la moartea lui martirică.

Extra din Îndrumări pentru îndreptarea şi maturizarea duhovnicească a persoanei noastre scrisă de Ioan Mihălţan, episcopul Oradiei

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here