Despre păcatul fariseismului

Fariseii si carturarii iudei stiau sa se prefaca

0
121
Fariseii si carturarii
Fariseii si carturarii

Fariseii si carturarii iudei stiau sa se prefaca

Fariseii si carturarii -Atunci când spunem despre cineva că este fățarnic spunem că este nesincer, cu o atitudine falsă, prefăcută, care înșală aparența. In realitate, fățărnicia înseamnă minciună, falsificarea realității de fapt, prin vicleșug. Cei ce se folosesc de fățărnicie se numesc „fățarnici” sau „ipocriți”, „virtutea” lor fiind fățărnicia. Acest termen a devenit de fapt un titlu pentru cărturarii și fariseii iudei. Fariseii  erau artiști în a ști să se prefacă, arătându-se pe dinafară a fi drepți și cucernici. Iar pe dinăuntru, fariseii erau plini de mândrie și de nelegiuri.

„Ce Mă ispitiți, fățarnicilor?” (Marcu 12, 15)

Fariseii si carturarii au fost infierati de Dumnezeu. De aceea îi înfierează Mântuitorul Hristos, prin cuvintele: „Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că pe dinafară vă arătați drepți oamenilor, înăuntru însă sunteți plini de fățărnicie și de fărădelege” (Matei 23, 27-28). Ia întrebat cu gând viclean dacă se cade a da dajdie sau nu Cezarului, El le răspunde: „Ce Mă ispitiți, fățarnicilor?” (Marcu 12, 15). Și cu alt prilej, arătându-Se ucenicilor Săi, Iisus le-a spus: „Feriți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia” (Luca 12, 1).

Făţărnicia sau fariseismul se numără între păcatele grave

Fiind o mare piedică în calea mântuirii. Acest păcat a molipsit şi pe unii creştini. Sfântul Apostol Pavel spune că şi Sfântul Apostol Pavel şi Barnaba, împreună cu alţi creştini din Antiohia. Au fost atraşi în făţărnicie de iudeo-creștini (Galateni 2, 13-14). Domnul înfruntându-l chiar pe față pe Petru pentru aceasta. Mai apoi, Sfântul Petru îndeamnă a fugi de vicleșug și de fățărnicie (I Petru 2, 1). Fățărnicia, care duce și la erezie sau rătăcire, este un prilej nu numai de sminteală, ci și de pierzare. Atât pentru cei care o practică, cât și pentru cei pe care ei îi atrag în cursa lor.

Astfel, Apostolul Neamurilor spune că: „Duhul grăiește lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credință, luând aminte la duhurile cele înșelătoare și la învățăturile demonilor, prin fățărnicia unor mincinoși, care sunt înfierați în cugetul lor” (I Timotei 4, 2).

„Când vă rugați nu fiți ca fățarnicii”

Vorbind despre felul cum trebuie făcută milostenia, discret, Domnul zice: „Deci, când faci milostenie, nu trâmbița, înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni” (Matei 6, 2). Sau: „Când vă rugați nu fiți ca fățarnicii” (Matei 6, 5). Fățarnic este și cel care nu vede „bârna” (păcatul) din ochiul său și vede paiul din ochiul altuia (micile greșeli). Fățarnicii sunt numiți și cei care, sub pretext că dăruiesc „darul” lui Dumnezeu, nesocotesc grija față de ajutorarea părinților (Matei 15, 7). Când Domnul este ispitit de farisei și irodiani cu banul dajdiei către Cezar, le răspunde: „Ce Mă ispitiți fățarnicilor?” (Matei 22, 18). În alte texte, Mântuitorul vorbește despre „vai”-urile fățarnicilor a căror răsplată va fi focul Gheenei, acolo „unde va fi plângerea și scrâșnirea dinților”.

Cărturarii și fariseii iudeilor sunt numiți fățarnici

Si pentru că ei știu deosebi fața pământului și a cerului, dar vremea de acum, a venirii lui Mesia. Care le vorbea, nu o cunosc (Luca 12, 56). De asemenea, ei sunt numiți fățarnici, pentru că-L acuză pe Iisus de vindecare femeii gârbove sâmbăta. Când ei își adapă vitele în această zi (Luca 13, 15). Un singur text exprimă verbal acțiunea. În acesta se spune că arhiereii și cărturarii, „pândindu-l pe  Iisus ca să pună mâna pe El, I-au trimis iscoade care se prefăceau că sunt drepți, ca să-L prindă în cuvânt și să-L dea stăpânirii și puterii dregătorului” (Luca 20, 20).

Mihai Parfeni

Jurnal Spiritual

Mai multe articole pe aceeaşi temă puteţi citi aici

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here