Despre pustiirea schitului Sfântului Servie

0
121

image002După moartea acelui egumen cu pildă rea, călugării schitului n-au mai pus alt egumen, ci trăiau după capul lor, căci unii voiau tipicul lui Servie şi-1 păzeau, iar alţii nu. In cele din urmă s-au învoit şi ceilalţi să păzească tipicul lui Servie. Dar scopul lor era să-i stăpânească şi să-i supună pe ceilalţi. Şi cărora voiau să le facă rău, le puneau în faţă tipicul şi, arătându-i călcători ai lui, îi alunga din schit, dar ei nu ţineau nici o poruncă a tipicului. Proiestoşii şi duhovnicii au primit tineri fară barbă în mănăstire şi nu puneau egumen ca să-şi facă voile lor cele rele. în tipic scria ca nimeni să nu iasă afară din biserică în vremea pravilei şi să nu vorbească. Dar proiestoşii şi duhovnicii ieşeau afară şi vorbeau cele deşarte, iar cei mai mici nu se temeau.

Un frate avea un cunoscut în cetate şi, auzind că un alt frate vrea să meargă în cetate, ieşind amândoi în artica bisericii, 1-a rugat să-i spună el cunoscutului său cele de nevoie. Proiestoşii, văzând vorba lor, i-au înfruntat. Dar aceşti doi fraţi, spunându-le pricina vorbirii lor, au zis:

„Voi în toate zilele ieşiţi şi vorbiţi deşertăciuni şi pe noi, pentru o pricină de nevoie, ne dojeniţi? Pentru aceasta ne-am făcut călugări ai Tipicului?”

Ei, auzind acestea, s-au tulburat şi i-au alungat din schit. Şi pe urmă s-au împărţit în două cete. Cei ce păzeau tipicul lui Servie, care se numeau tipicari, şi cei ce nu-l păzeau, care erau numiţi călugări ai tipicului. Şi se numeau eretici unii pe alţii. Proiestoşii au călcat rânduiala tipicului şi au primit în mănăstire femei şi tineri fară barbă. Proiestosul cel dintâi şi-a luat ca ucenic un tânăr preafrumos fară barbă şi ceilalţi se sminteau şi-i ziceau să-l alunge după porunca tipicului. Dar el a zis: „Să se ungă cu baligă Tipicul!”

Astfel, văzându-1 pe acesta, şi alţii şi-au luat ucenici tineri fară barbă şi au început să mănânce şi carne, iar cei nevoitori posteau şi de untdelemn. Şi din tot schitul numai şapte chilii păzeau Tipicul Sfanţului Servie.

Un ucenic al unui călugăr din cei nevoitori, cu numele Acachie, petrecea cu viclenie la bătrânul său, însă din nerăutate. Căci se faţărnicea că ţine rânduiala bătrânului, dar pe ascuns se împărtăşea şi cu cei răzvrătiţi, mâncând şi bând cu ei. Şi zicea:

„Dumnezeu a dat mâncărurile ca să le mâncăm. La fel şi pe femei le-a lăsat Dumnezeu!”

Şi petrecând acei ticăloşi călugări în slobozenie la toate, spurcau schima cea îngerească. Şi s-a depănat darul lui Dumnezeu de la ei, facându-se necuraţi sufleteşte şi trupeşte. Apoi s-au dat cu totul la grija cea multă a celor dinafară, la tulburare, la agonisire de prisos, la îmbelşugare de tot felul de mâncări şi băuturi şi, mai ales, luau bani de la închinătorii mireni, lucru care era oprit de Sfanţul Servie. Iar Dumnezeu, văzând răutatea lor şi neîndreptarea sufletelor lor, a hotărât să-i piardă. Şi a trimis îngerii satanei să-i pedepsească.

Fapte minunate de la părinţii athoniţi

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here