Despre tulburările lumii de astăzi: În aceste zile s-a săvârşit împăcarea Cerului cu pământul

0
87

Mari sunt aceste zile. În aceste zile s-a săvârşit împăcarea Cerului cu pământul, a fost ridicat blestemul de la oameni și a fost dată credincioşilor binecuvântarea, a fost biruită moartea, a fost dăruită învierea şi nemurirea, altfel spus a doua fiinţare, a fost dat harul Botezului.

În aceste zile mari au fost săvârşite de către dreptatea şi milostivirea lui Dumnezeu lucruri de care s-a spăimântat Cerul şi Pământul s-a cutremurat ca frunza, s-au despicat stâncile din munţi, soarele s-a întunecat, iar trupurile celor morţi au înviat și au ieşit din morminte, arătându-se multor locuitori ai Ierusalimului.

Iată de ce zilele Săptămânii Patimilor sunt numite şi „Mari” şi iată ce lucruri nemaipomenite şi binefăcătoare s-au petrecut în răstimpul ei!

O, de s-ar despica la fel ca stâncile şi inimile împietrite ale intelectualilor  necredincioşi, ale următorilor lui Tolstoi, paşkoviştilor, ştundiştilor şi rascolnicilor!

Aşadar, lumea stihiilor şi a omului până acum dăinuie şi săvârşeşte binefăcătoarea sa alergare mulţumită faptului că în Biserica lui Hristos este înfiptă neclintit crucea şi este cinstit cu credinţă şi cu dragoste Dumnezeu-Omul, Cel răstignit pe ea, Care, dându-Se pe sine la pătimire şi la moarte pentru noi, ne-a dăruit spre înnoirea firii omeneşti căzute Trupul Său cel Dumnezeiesc şi Sângele Său cel de viaţă Făcător; pentru care până în ziua de astăzi se perindă după a lor rânduială vremurile anului: primăvara, vara, toamna, iarna; pentru care până în ziua de astăzi nu încetează a se naşte oameni, iar vietăţile toate şi pământul dau felurite roade spre desfătarea şi hrana noastră.

O, negrăita milostivire a lui Dumnezeu! O, îndelungă răbdarea Lui! O, înţelepciunea şi dreptatea lui Dumnezeu cea nesfârşită! Domnul ne-a dăruit atât de nesfârşit de mult, iar noi ce am adus sau ce îi vom aduce Lui spre mulţumită? Viaţa noastră ticăloasă, nesimţită, nebunească, multpătimaşă!

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia