Despre tulburările lumii de astăzi: Ca să fie Dumnezeu totul întru toate

0
125
Despre tulburările lumii de astăzi: Ca să fie Dumnezeu totul întru toate
Despre tulburările lumii de astăzi: Ca să fie Dumnezeu totul întru toate

Despre tulburările lumii de astăzi: Ca să fie Dumnezeu totul întru toate

Despre tulburările lumii de astăzi: Ca să fie Dumnezeu totul întru toate (I Cor. 15, 28).

Ca să fie Dumnezeu totul întru toate. Domnul, ca Făcător şi Duh Atoateplinitor, Nesfârşit, vrea să fie totul întru toate: și lumină, şi putere, şi har, şi înţelepciune, şi frumuseţe, şi margine a doririlor, şi năzuinţă atotputernică – iar diavolul, care a căzut din trufie şi nesupunere, vrea și el să fie totul în toate duhurile căzute, de un cuget cu dânsul: întuneric al iadului şi putere a răutăţii, împreunare a tuturor patimilor şi năzuinţă spre tot răul.

Necurmata luptă cu răul

De aici ia naştere în oameni necurmata luptă cu răul, şi omul creştin, căruia i s-au dat toate puterile spre viaţă şi bună credinţă, este dator să iasă, cu harul lui Dumnezeu, biruitor din această înverşunată și dârză luptă, care uneori este dusă până la moarte, cum s-a întâmplat cu mucenicii.

Au nu ştiţi că cei ce aleargă în stadion, toţi aleargă, dar numai unul ia premiul? Alergaţi (şi voi, creştinii) aşa ca să-l luați (I Cor. 9, 24).

Despre tulburările lumii de astăzi: Ca să fie Dumnezeu totul întru toate

În vederea luptei noastre cu păcatul, luptă prin care dobândim viaţa veşnică, Dumnezeu a îngăduit vrăjmaşilor netrupeşti să caute a ne înşela, încât prin lupta cu ei să ne putem redobândi starea de credincioşie, supunere şi dăruire de care ne-am lipsit în rai, şi prin lupta cu păcatul, cu suferinţele şi cu feluritele necazuri (aşa cum şi-a întărit sufletul în virtute Iov) să fim vrednici de Domnul nostru, faţă de Care ne-am arătat nevrednici şi trădători în rai. I-a încercat pe ei şi i-a aflat Luişi vrednici… şi ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit (Înţ. Sol. 3, 5-6).

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.