Despre tulburările lumii de astăzi: Ce mare și înalt cu duhul trebuie să fie preotul

0
26
Despre tulburările lumii de astăzi: Ce mare și înalt cu duhul trebuie să fie preotul
Despre tulburările lumii de astăzi: Ce mare și înalt cu duhul trebuie să fie preotul

Despre tulburările lumii de astăzi: Ce mare și înalt cu duhul trebuie să fie preotul

Cât de mari sunt cuvintele liturghiei: „Ale Tale dintru ale Tale, Ţie îţi aducem de toate şi pentru toate”!

Ce mare și înalt cu duhul trebuie să fie preotul sau arhiereul care aduce Tatălui Ceresc această Jertfă a împăcării.

„Ţie îţi aducem”, adică Ţie, Părinte Drept, Fără de început, PurureaFiitor, Preasimplu, neîmpărtăşit de tot păcatul şi de neatins pentru tot păcatul, Care urăşte păcatul, cel atât de potrivnic dumnezeieştii firi.

Despre tulburările lumii de astăzi: Ce mare și înalt cu duhul trebuie să fie preotul

„Ţie îţi aducem”, ale Tale de la robii Tăi: darurile Tale (pâinea din grâu şi vinul) de toate şi pentru toate (jertfă pentru toţi oamenii), pentru Biserica cerească, pământească şi din cele mai dedesubt, mai ales pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (ca mulţumită pentru cea mai presus de fire, preaînaltă, preamântuitoare Taină a întrupării Fiului lui Dumnezeu din Ea şi pentru mântuirea neamului omenesc), pentru toţi cei întru credinţă şi dragoste adormiţi, pentru tot episcopatul, preoţimea, diaconimea şi pentru tot cinul preoţesc, pentru toată Biserica şi pentru cei care petrec în curăţie şi cinstită vieţuire, pentru împărat şi pentru toată casa împărătească, pentru senat şi oaste.

O, cât de mare şi puternic cu duhul trebuie să fie preotul, care aduce atât de marea, mai presus de fire, minunata şi dreapta Jertfă a dragostei şi bunătăţii dumnezeieşti faţă de neamul omenesc!

Spune-mi, preote, îţi dai tu seama de toată măreţia şi sfinţenia slujirii tale, care ţi-a fost încredinţată de Dumnezeu, și te strădui să fii vrednic de ea?

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here