Despre tulburările lumii de astăzi: Cele de sus căutaţi…

0
63

Prin învierea lui Hristos omenirea a fost chemată la o viaţă nouă, nestricăcioasă, cerească.

Hristos a stricat blestemul şi a dat binecuvântare, stricând moartea, a deschis raiul, ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl, a bineînmiresmat omenirea cu mirul Dumnezeirii Sale şi i-a dat toate puterile de trebuinţă pentru viaţă şi bună credinţă – iar oamenii înţelepţi preţuiesc acest dar şi se străduiesc să fie pe măsura lui şi să trăiască viaţa nouă, cerească.

Deci, de v-aţi sculat împreună cu Hristos, cele de sus căutaţi… cele de sus gândiţi, nu cele pământeşti (Col. 3,1-2).

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia