Despre tulburările lumii de astăzi: Creștinule și creștino!

0
55

Creștinule și creștino! Simţiţi oare în sufletul vostru înrudirea cu Dumnezeu, cu Maica lui Dumnezeu, cu sfântul vostru înger păzitor și cu lumea îngerească, cu sfinţii bineplăcuţi ai lui Dumnezeu, şi vă străduiţi oare să le urmaţi după putere şi să trăiţi viaţa harică în credinţă, dragoste, pocăinţă şi virtute?

 

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.