Despre tulburările lumii de astăzi: Cumplit lucru este priveliştea feluritelor păcate omeneşti

0
91

Fie voia Ta precum în cer, aşa şi pe pământ, împlinirea sfintei voi a lui Dumnezeu, celei atotbune, preaînţelepte, atotfericite, veşnice, atotputernice, duce făpturile înţelegătoare la tot binele şi la toată fericirea, la lumină, la pace, la sporirea în toată fapta bună, la atingerea scopului ultim, al mântuirii sufletului – iar împlinirea voii noastre păcătoase, stricate, oarbe duce la tot răul, tulburarea, întunericul, la boli, întristări, nenorociri și la tot necazul, iar în cele din urmă la blestemul lui Dumnezeu şi la chinul veşnic: …mergeţi de la Mine, blestemaţilor, în focul veşnic, care a fost gătit diavolului şi îngerilor lui (Mt. 25, 41).

Unde ajung beţivul, preacurvarul, hoţul, necredinciosul, mândrul, pizmaşul şi ceilalţi care fac voia lor?

Cumplit lucru este fie şi numai a-ţi închipui priveliştea feluritelor păcate omeneşti şi a urmărilor acestora!

Sub un chip sau altul, vedem această privelişte dezgustătoare în fiecare zi.

Cât suntem de datori noi toţi să împlinim cu osârdie voia lui Dumnezeu! Cât de datori suntem să îl rugăm pe Domnul cu osârdie pentru asta!

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.