Despre tulburările lumii de astăzi: De la creştini se cere desăvârşita încredere în lucrările lui Dumnezeu

0
42
De la creştini se cere desăvârşita încredere în lucrările lui Dumnezeu
De la creştini se cere desăvârşita încredere în lucrările lui Dumnezeu

De la creştini se cere desăvârşita încredere în lucrările lui Dumnezeu

De nu vă veţi întoarce şi să vă faceţi precum pruncii, nu veţi intra întru împărăţia Cerurilor (Mt. 18, 3).

De la creştini se cere simplitatea copilărească și desăvârşita încredere în lucrările lui Dumnezeu cele bune, preaînţelepte, neurmate şi mântuitoare, cum e de pildă Taina împărtăşirii cu Trupul şi Sângele lui Hristos, cele prefăcute de Duhul Sfânt din pâine şi din vin.

Totuşi, raţiunea omenească vicleană, trufaşă, și mintea omenească vicleană nu cred în ea, asemenea necredincioşilor iudei: Cum poate Acesta să ne dea nouă trupul Său să-l mâncăm? (In. 6, 52).

De la creştini se cere desăvârşita încredere în lucrările lui Dumnezeu

Şi acum sunt mulţi cărturari, în frunte cu Lev Tolstoi, care nu cred în Taina împărtăşaniei.

Să ne amintim cuvintele Mântuitorului: Mărturisescu-Mă Ţie, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pe ele pruncilor (Mt. 11, 25).

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here