Despre tulburările lumii de astăzi: Despre Duhul Sfânt

0
84

Niciun papă şi niciun un papistăşesc ori sinod catolic nu poate, fără a se lipsi pe sine şi pe următorii săi de viata veşnică, să schimbe Simbolul de credinţă, care este întemeiat în întregime pe Evanghelie şi pe cuvintele exacte ale Mântuitorului.

Iar dacă catolicii au schimbat Simbolul de credinţă în cel de-al optulea articol al lui, adăugând despre Duhul Sfânt că El purcede şi de la Fiul, prin aceasta ei se lipsesc pe sine şi pe toţi catolicii de împreună-glăsuirea cu Evanghelia şi de împărtăşirea cu Hristos şi cu Duhul Sfânt, despre Care au grăit minciună împotriva cuvintelor desluşite ale Evangheliei.

Şi papa şi-a însuşit în chip pângăritor de cele sfinte şi mincinos numirea de „infailibil” pentru acoperirea oricărei minciuni privitoare la mărturisirea de credinţă.

Este vreun papă în rândul sfinţilor începând cu al VIII-lea veac? Nici măcar unul singur.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.