Despre tulburările lumii de astăzi: Domnul le-a dat tuturor indicatoare ca să vadă calea Lui

0
97
Despre tulburările lumii de astăzi: Domnul le-a dat tuturor indicatoare ca să vadă calea Lui
Despre tulburările lumii de astăzi: Domnul le-a dat tuturor indicatoare ca să vadă calea Lui

Despre tulburările lumii de astăzi: Domnul le-a dat tuturor indicatoare ca să vadă calea Lui

Casa lui Dumnezeu sfântă este, iar această casă voi sunteţi (I Cor. 3, 17). Un singur gând nedrept îl desparte pe omul păcătos de Dumnezeu (cu atât mai mult păcatele), dacă nu ne pocăim fără întârziere cu vorba şi cu fapta.

Să ne amintim cuvintele Mântuitorului: …de te sminteşte pe tine ochiul tău, scoate-l pe el: mai bine este pentru tine să-ţi piară unul din mădularele tale, şi nu tot trupul să fie aruncat în gheenă (Mt. 18, 9; 5, 29).

Despre tulburările lumii de astăzi: Domnul le-a dat tuturor indicatoare ca să vadă calea Lui

Patimile sunt asemenea unor mădulare, şi cu cât prind mai multă putere cu atât se înrădăcinează mai adânc în inimă şi îl despart mai mult pe om de Dumnezeu.

Cu ce se încheie această despărţire? Cu veşnicul blestem şi cu trimiterea în gheena focului.

Deci, temeţi-vă de păcat, păziţi-vă de el din răsputeri. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu.

Domnul le-a dat tuturor indicatoare ca să vadă calea Lui şi să nu păcătuiască: aceste indicatoare sunt conştiinţa şi poruncile Lui.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.