Despre tulburările lumii de astăzi: Două veacuri au fost rânduite de Făcător pentru fiecare om

0
48
Despre tulburările lumii de astăzi: Două veacuri au fost rânduite de Făcător pentru fiecare om
Despre tulburările lumii de astăzi: Două veacuri au fost rânduite de Făcător pentru fiecare om

Despre tulburările lumii de astăzi: Două veacuri au fost rânduite de Făcător pentru fiecare om

Două veacuri au fost rânduite de Făcător pentru fiecare om: veacul cel de acum – scurt, pregătitor, şi veacul careva să fie-veşnic, duhovnicesc, fericit sau chinuitor.

Nu dormita, nici nu dormi

Despre tulburările lumii de astăzi: Două veacuri au fost rânduite de Făcător pentru fiecare om.Nu dormita, nici nu dormi, omule, în acest veac, ci pregăteşte-te neîncetat, prin rugăciune, pocăinţă, şi fapte bune, de cel ce va să fie.

Să crezi cu neclintire în Dumnezeu Făcătorul, Părintele şi Dreptul Judecător, şi în Biserica Lui zidită pe pământ spre pregătirea noastră, spre învăţarea, curăţirea, tămăduirea, sfinţirea şi întărirea noastră.

Dă mulţumită lui Dumnezeu pentru toate cele gătite ţie, foloseşte-te de toate darurile dumnezeieşti spre binele şi spre fericirea ta. Amin.

Despre tulburările lumii de astăzi“, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.