Despre tulburările lumii de astăzi: Dreptatea triumfă şi va triumfa în veci

0
113
Dreptatea triumfă
Dreptatea triumfă (Foto: unsplash.com)

Dreptatea triumfă

Toate pătimirile şi nemăsuratele dureri ale Domnului pentru noi au fost încununate de slăvită Lui înviere din morţi.

Moartea a fugit de Hristos, viaţa s-a împărăţit şi domneşte în vecii vecilor.

Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi Sfârşitul… Cel dintâi şi Cel de pe urmă… am fost mort şi, iată, sunt viu în vecii vecilor, amin; şi am cheile iadului şi ale morţii (Apoc. 1, 8, 17,18).

Unde sunt cărturarii, fariseii, arhiereii, care L-au răstignit pe Hristos? Au pierit împreună cu toate cursele şi cu toată răutatea, făţărnicia, trufia, pizma lor, în timp ce Adevărul – Hristos – împărăţeşte în veci.

Iată, deci, că dreptatea triumfă şi va triumfa în veci.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.