Despre tulburările lumii de astăzi: Duhurile căzute se folosesc de oameni

0
61

În lupta lor cu Dumnezeu şi oamenii, duhurile căzute se folosesc tot de oameni, deşi fac multe răutăţi şi nemijlocit oamenilor necredincioşi, neprevăzători, împătimiţi de cele pământeşti, şi pricinuiesc mult rău în lume.

Uneori, oamenii, ca spicele dintr-o ţarină uriaşă, sunt seceraţi în urma unui război crunt şi îndelungat, sau a unei molime, inundaţii, a unui uragan sau cutremur, sau prin stihia focului, prin nenumăratele feluri de boli, necazuri, chinuri și celelalte.

Omeneşte vorbind, ce pricină are Făcătorul să se lupte cu făptura nimicnică, cu diavolul şi cu omul necredincios, cum ar fi faraonii, nabucodonosorii, irozii, pilaţii, cărturarii, fariseii şi arhiereii, sau să-i arunce pe oameni în lupta cu duhurile rele sau cu oamenii cei necredincioşi?

Însă această judecată mioapă omenească este cum nu se poate mai greşită.

Câtă bunătate, înţelepciune, îndelungă-răbdare dumnezeiască și câtă mare cuviinţă a lucrurilor lui Dumnezeu se arată în această luptă!

Această luptă duce la triumful deplin al dreptăţii şi al sfinţeniei întregii iconomii dumnezeieşti, la înțelepţirea oamenilor rătăciţi, la recăpătarea de către om a sfinţeniei pierdute, la întărirea voii lui spre bine, din care a căzut şi pe care l-a urât, la mergerea pe calea dreaptă a poruncilor celor dumnezeieşti, la împărtăşirea cu Dumnezeu şi la veşnica fericire.

În această mare luptă a omului cu răul şi cu duhurile rele ajutător e însuşi Dumnezeu – și câţi oameni n-au fost arătați de El biruitori în această luptă duhovnicească!

Să ne amintim de drepţii Vechiului şi Noului Testament şi de toţi sfinţii, care au biruit cu ajutorul lui Dumnezeu pe vrăjmaşul cel vechi – diavolul şi întreaga lui oştire.

Ce biruinţă plină de slavă au dobândit ei asupra vrăjmaşilor! De ce cununi luminoase s-au învrednicit în veşnica împărăţie a slavei!

Dar câtă îndelungă răbdare a vădit Domnul fată de cei necredincioşi și chiar față de draci, care fac felurite răutăți neamului omenesc!

Cât de îndelung a răbdat Domnul pe toţi împăraţii necredincioşi, pe chinuitorii Săi, pe luptătorii împotriva icoanelor, pe eretici!

Câtă bunătate şi îndelungă răbdare a lui Dumnezeu s-a arătat către aceşti păgâni! Iar după luptă şi biruinţă toţi drepţii au strălucit ca soarele, iar cei ce se luptau împotriva lor s-au făcut de râs şi au moştenit partea cea vrednică de viclenia lor, de trufia și răutatea lor.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia