Despre tulburările lumii de astăzi: Frumuseţe și raţionalitate

0
139

Dacă neînchipuit de măreaţă şi neasemuit de minunată este făptura, cum este însuşi Făcătorul? Cât de mare, cât de puternic, cât de minunat, cât de bun, cât de desăvârşit!

Și dacă omul, făptura înţelegătoare a Preaînţeleptului Făcător, vădeşte atâta frumuseţe, atâta raţionalitate și face atâtea lucruri minunate în domeniul ştiinţei, artei, şi mai ales în domeniul virtuţii, precum toti sfinţii noştri, cum trebuie să fie Făcătorul omului, Domnul?

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.