Despre tulburările lumii de astăzi: În vremea cea vicleană de acum

0
51
Despre tulburările lumii de astăzi: În vremea cea vicleană de acum
Despre tulburările lumii de astăzi: În vremea cea vicleană de acum

Despre tulburările lumii de astăzi: În vremea cea vicleană de acum

În vremea cea vicleană de acum, multora le este ruşine şi să se pocăiască, ba încă se şi îndreptăţesc în păcatele lor şi nu socot păcatul drept păcat – dar cu atât mai aspru îi va judeca Dreptul Judecător.

Despre tulburările lumii de astăzi: În vremea cea vicleană de acum

Pocăinţa este cel mai mare dar făcut păcătosului care crede în Cel Ce Singur are stăpânirea de a-l îndreptăţi pe nelegiuitul care se pocăieşte – iar stăpânire a ierta păcatele are numai Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce ia asupra Sa păcatul lumii (In. 1, 29).

Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ (Mt. 28, 18).

Putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele (Mt. 9, 7).

Prin patimile Sale, El a dobândit de la Tatăl Ceresc, în folosul nostru, stăpânirea de a ne ierta păcatele şi de a-i aduce în rai pe cei ce din tot sufletul se pocăiesc, cum l-a adus şi pe tâlharul cel înţelept, care a crezut şi a strigat: …pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru împărăţia Ta (Lc. 23,42).

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.