Despre tulburările lumii de astăzi: Lupta neamului omenesc cu împărăţia duhurilor rele

0
48

De la începutul facerii globului pământesc, care a fost menit neamului omenesc, și chiar de la primii oameni, Adam şi Eva, a început pe pământ marea luptă cu răul, lupta omului cu satana, altfel spus lupta neamului omenesc cu împărăţia duhurilor rele.

În această luptă a părţii slabe cu cea puternică, a celei înşelate cu cea înşelătoare, ia parte dreaptă şi de oameni iubitoare Dumnezeu însuşi, Făcătorul duhurilor şi a tot trupul (al neamului omenesc).

Această mare luptă a intrat de-acum în a opta mie de ani a sa şi trebuie să se încheie cu biruinţa părţii slabe asupra celei tari, pentru că se cade Lui a împărăţi până ce va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale; iar vrăjmaşul cel mai de pe urmă care va fi surpat, moartea este (I Cor. 15, 25-26).

Acestei biruinţe i-a fost pus deja început slăvit prin pogorârea Dătătorului de viată la iad, stricarea lui și scoaterea din el a tuturor celor legaţi care au crezut în El, totodată cu învierea lor din morţi.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.