Despre tulburările lumii de astăzi: Luptă-te creştine şi biruie tot păcatul

0
136

Luptă-te creştine, în această mare luptă având ajutător pe Dumnezeu, şi biruie tot păcatul şi pe pricinuitorii lui, şi vei străluci ca soarele în împărăţia Tatălui Ceresc!

Scopul luptei este a înnoi firea omenească stricată de păcate, a curăţi ceea ce este spurcat, a aduce la pocăinţă ceea ce este nedrept şi păcătos, a înnoi şi întări ceea ce este neputincios, a lumina ceea ce este întunecat, a vindeca ceea ce este bolnav, a învia ceea ce este pierdut, a îndumnezei, a face asemănător cu Dumnezeu ceea ce este satanizat.

Ce mari, ce vrednice de Dumnezeu sunt lucrurile bunătăţii, înţelepciunii, puterii şi îndelungii Lui răbdări!

O, oameni pământeni, cunoaşteţi lucrurile lui Dumnezeu în lume și în Biserica lui Dumnezeu!

Biserica este purtătoarea şi vestitoarea dreptăţii şi sfinţeniei, a pogorământului şi a îndelungii-răbdări Dumnezeieşti.

În afara Bisericii este întuneric, rătăciri fără număr, pierzare și chin aici și în veşnicie. Amin.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia