Despre tulburările lumii de astăzi: În mare rătăcire

0
103

Catolicii au căzut în mare rătăcire statornicind noua dogmă despre „imaculata concepţiune” a Pururea Fecioarei.

Admiţând „imaculata” ei „concepţiune” de către dumnezeieştii părinţi Ioachim şi Ana şi naşterea ei fără de prihană, resping prin aceasta învăţătura despre întinderea obştească a păcatului strămoşesc şi moştenirea lui de către întreg neamul omenesc, şi astfel o socot şi pe Preasfânta Fecioară ca nefiind supusă răscumpărării şi mântuirii – fiindcă de ce să o răscumpere, de ce să o mai mântuiască Domnul pe Cea lipsită de păcat, zămislită fără de prihană?

Şi asta în timp ce însăşi Născătoarea de Dumnezeu spune: …S-a bucurat duhul Meu de Dumnezeu, Mântuitorul Meu (Lc. I, 47).

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.