Despre tulburările lumii de astăzi: Meşter, arhitect şi zugrav al sufletului tău

0
69

Fii meşter, arhitect şi zugrav al sufletului tău. Adevăratul tău Făcător, Arhitect şi Zugrav este Domnul, Care te-a zugrăvit întru început după chipul şi asemănarea Sa.

El este Arhitectul tău, Ce cu înţelepciune a zidit sufletul tău şi i-a dat casă pe potrivă, care e trupul.

Tu ai adus în neorânduială şi ai schimonosit lucrul lui Dumnezeu din tine, dreptatea şi frumuseţea dumnezeiască, și a venit El însuși să te refacă, să te înnoiască, să te zugrăvească iarăşi, să te rezidească.

Tu trebuie doar să aduci prinos osteneala ta, să urăşti schimonoseala ta, nebunia ta, şi să te îndrepţi!

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.