Despre tulburările lumii de astăzi: Minunată este lupta dintre Făcătorul Atotputernic şi Drept

0
101

Minunată este lupta dintre Făcătorul Atotputernic şi Drept, Care iubeşte zidirea Sa, şi făptura nimicnică, mărginită, păcătoasă, dăruită cu înţelegere şi nesupusă Făcătorului său.

De pildă, turbând de furie, nebunul împărat Nabucodonosor aruncă în cuptorul încins de şapte ori pe cei trei tineri evlavioşi – Anania, Azaria şi Misail – fiindcă nu se închinaseră idolului în sunetul a tot felul de instrumente muzicale, în pofida prosteştii şi necucemicei închinări de obşte a popoarelor în faţa idolului din aur.

Însă furiei nebuneşti a împăratului şi puterii focului li se împotriveşte dorirea cea dumnezeiască şi, în pofida legilor firii, focul nu arde şi nu preface în cenuşă pe cucernicii cinstitori ai Dumnezeului Celui Adevărat, ci îi înrourează și-i răcoreşte, și, dând vestire potrivnică glasului tunător al instrumentelor muzicale, răsună în mijlocul văpăii celei înfricoşate cântare de laudă Singurului Făcător şi Dumnezeu, în care toate făpturile sunt chemate să îl slavoslovească într-un glas.

Împăratul s-a învăţat minte prin această minune cumplită şi vădită, L-a cunoscut pe Adevăratul Dumnezeu şi a dat poruncă întregii sale împărăţii să îl cinstească, măcar că nu a încetat a fi închinător la idoli.

Luptători împotriva lui Dumnezeu din vremurile noastre, următori ai lui Tolstoi și ceilalţi de aceeaşi teapă! Voi îl huliţi pe Dumnezeu și nu credeţi în Făcătorul și Purtătorul nostru de grijă – dar dacă nu voiţi să credeţi în fiinţarea, în bunătatea, în dreptatea, în înţelepciunea şi în puterea Lui, degrabă veţi cunoaşte cu lucrul dreapta Lui judecată şi înfricoşătoarea, nesuferita Lui mânie. Se va aprinde degrabă mânia Lui (Ps. 2,11), spune psalmistul.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.